DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 408 —
Sliedeći dio ove željezničke pruge spada svakako medju
najljepše i najzanimivije predjele u Bosnoj. Klanac, kojim se
željeznica od sada vijuga, stisnut je medju vrletne planine, od
kojih desno ugledasmo Ruženjsku kosu sa Malinačom
(1360 m.), a lievo Forikovac (1304 m.) i Orlovik, na
podnožju kojega izvire poznati bosanski kiseljak. U najvećoj
svojoj ljepoti prikazala nam se medjutim ovdje priroda tek, kako
smo prešli još i postaje Bego v ha n i l!^emila, pred samim
malenim selom Vrandukom, u kome kude vise sa strane
(548 m. visoke) stiene poput lastavičinih gnjezda, zakriljene
razvalinama stare tvrdje. — U brzom zavoju dodjosmo na to
i opet u klanac, što ga stvaraju Vepar (1047 m.) sa Lisac
planino m (1303 m.), koje se vrhovi još i sada cakliše u
sniegu. Nu već za čas se i opet briegovi spuštaju i eto nas
ved i u prostranoj i plodnoj zeničarskoj dolini, gdje se ved pred
kojih 50 godina naseliše i njeki Hrvati iz Dalmacije, pak koju
s toga njeki prozvaše i »M alom Dalmacijo m«.


Bilo je ved podne blizu, kad no stigosmo i u samu Z en
i c u. Ova je varošica danas dosta znamenito industrijalno
mjesto, pak s toga i mi odlučismo ovdje naš put bar do shededeg
popoldašnjeg vlaka prekinuti, da u zajednici s našimi
drugovi gospodari, koji su glasom svog putnog programa imali
ovdje pregledati medju inim takodjer i razne gospodarske objekte
ovdašnje centralne zemaljske kaznione, kao i obližnje uzorne
naselbine, pregledamo bar tvornicu papira i talionu.


»Prva bosansko-hercegovačka priviligovana
fabrika papira« Eduarda pl. M u s i 1 a u Zenici
prvo je vede fabrično poduzede, koje je u tih zemlja utemeljeno,
a podigao ga je carski savjetnik Eduard Musil pl. Mollenbruck
1889. godine. Podignudem iste doskočilo se je davno
osjedanoj industrijalnoj kao i kulturnoj potrebi zemlje. Produkcija
te fabrike dosiže na godinu 12.000—14.000 metričkih centi
papira u vriednosti od 300.000 do 400.000 for. Izradjuju se
sve vrsti papira za omot i za duhan, pisaći i poštarski papir,
obojadisani papir kao i raznovrstne stvari za pravljenje papira