DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 406 malenom,
tankom bradvom. Nu kada se izdjelavaju t. z. podvlače!,
onda se mora trupac prije svega sjekirom i klinom razcjepati
u cjepanice (skolke) od 3 cm. debljine, koje se onda
običnim dugačkim bosanskim nožem priredjujo u podvlačke.


Kada se tahta izradjuje, onda se trupci ne kalaju u smjeru
cjepova, ved po tangenti, dakle onim pravcem, kako se daske
režu. Ovaj je posao dakako teži, a uz to se kod pravljenja
tahte zahtjeva i osobito cepko drvo.


Ovo izradjivanje šindre kao i tahte još je i dan danas u
Bosnoj od velike važnosti, ma sve da zemaljska vlada živo nastoji,
da se taj običaj, pri čemu se šuma silno šteti, jer se pri
tom nerazložno drva troši, sto više napusti.


Kako sam bio već i gore iztaknuo, izradjuje se u tim šumama
medju inim takodjer i bukova dužica, pa ću zato sada
spomenuti na kratko još i o tom koju. U Bosnoj se izradjuje
godimice oko 3,000.000 komada takove duge, a izradjuje se
ponajviše malena vrsta, naime 9 mletačkih palaca dugačka
(= 80 cm.), 10—15 cm. široka i 9—12 mm. debela.


Dužica ta služi dielom za pravlenje buradi za izvoz mliva
(brašna), a dielom se i opet izvaža u Grčku, gdje se iz nje
onda izradjuje burad za razašiljanje južnoga voća. Prije kojih
desetak godina bila je izradba te dužice i kod nas po njekih
gorskih šumah dosta izdašna. Nu kako se za izradjivanje tih
dužica mogu trebati samo dosta debela t. j . u prsnoj visini
preko 50 cm. u promjeru, a uz to sasvim ravna i podpuno
zdrava bukova stabla, koja ne smiju imati ni mnogo grana, pa
kako se takovih zdravih starih bukava u nas već riedko gdje
nalazi, naravno, da i ta radnja u nas ovdje sve riedja biva.


Što se pako samog načina izradjivanja tih bukovih dužica
tiče, to je isti skroz sličan onome kod izradjivanja hrastove
duge, te se u bitnosti razlikuje samo u toliko, što se bukova
dužica ne mora uložiti u makiju, već se cjepanice i pojedine
dužice samo onako od oka priredjuju, a uz to se naravno moraju
obično još i nad vatrom sušiti.


Na dne 1. lipnja po podne vratismo se i opet jur napred
spomenutom šumskom željeznicom, žaleć, da od glasovite u