DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 356 —


žuju trgovci u ovome kraju. Ovakovim drvećem podmiruju svoje
potrebe domaći pravoužitnici, prem i oni radije primaju deblje
hrastove, iz kojih mogu izvaditi prošće za svoju ogradu, za
rezanje planki za podboje, gradje za ambare, i druge svrhe.


Od nuzgrednih prihoda lužnjaka najvažnija je žirovina.
Šišarka je u predjašnja vremena — dok se tanin nije proizvadjao
kao ekstrakt iz hrastovog drveta — imala daleko
veću vriednost i cienu, no sto ju ima danas. God. 1878. dobila
je ova imovna obćina za urod šisarke 32.000 for. docim danas
za onakovi urod nemože postići ni tri hiljade for.


Žirovina se u pravilu ne prodaje, nego se prepusti pravoužitnicima
za življenje svinja uz umjerenu cienu.


Kada obilno urodi žir, onda je to blagodat po ovdašnji
narod; jer takav urod može da prehrani kroz 3—4 mjeseca
preko 100.000 svinja.


God. 1872. izhranjeno je — i gotovo u polak ugojeno
pravoužitničkih svinja 78.080 kom., nepravoužitničkih 1071 kom.


Pravoužitnici plaćaju žirovinu sniženom cienom kako kad
20 do 40 nč. od komada bez obzira na odrastlost svinja; nepravoužitnici
obično 1 for. od komada.


God. 1892. koja se može smatrati kao jedna od najboljih
u poglepu uroda žira, doniela je blagajni upisom u žirovinu


16.677 for. uz naplatu od 20 ne. od pravoužitnikog svinjčeta,
a 1 for. od nepravoužitničkog.
Ali ako bi htjeli da izkažemo pravu vriednost žirovine u
takovoj godini, onda bi morali uzeti barem 1 for. svake glave
te bi u tome slučaju dobili kao rezultat u god. 1892, vriednost
od 79.151 for., a i daleko vise, jer je pojmljivo, da se broj
svinja upisanih i de facto u žirovinu puštenih neda lako kontrolirati,
te je vrlo vjerojatno, da broj u žirovinu upuštenili
svinja premašuje za neku tisuću broj upisanih i naplaćenih
komada.


Godine sa podpunim urodom žira niesu česte, može se
redi, da se u desetini godina jedanput takova desi. Ali sa
polovičnim urodom dolaze i jednom u pet godina, te se obzirom