DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama Petrovarađinske
imov. občine 351—357
Procjena šumskih šteta u privatnih šuma. Odgovor na takovu razpravu


krapinskog Šumara gosp. Gase Vaca 367—364
Zemljištne zajednice. PiSe Gašo Vac, krapinski šumar. (Nastavak). . . 364—371
Izvadak iz izvješća kr. nadsorniitva za pošumljenje primorskoga krasa


u Senju vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja 371—387
Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom izpitu podvrći . . 387 — 389
Listah. Osobn e viesti : Imenovanja. — Odlikovanje. — f Grofica


Marija Bombelles 389—390
Različite viesti: Obćinska i privatna lovišta 390—393
Sitnice : Ciena željezničkim pođvlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i


Bosni. — Bukove podvlake. — Boj izmedju žabe i gujavice. 393—395
Oglas 396