DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 395 —


Zagreb 1 for. 40 nč.
Varaždin 1 for. 48 nč.
Požega 1 for. 33 nč.
Zdenčina—Karlovac 1 for. 35 nč.
Zakanj—Zagreb 1 for. 40 nč.


Za bukove podvlake od iste dimenzije traži se na željezničkoj postaji:
Banovajaruga—Raić — for. 83 nć.
Zagorska željeznica — for. 92 nč.


Za borove podvlake od duljine od 27 m. traži se na željeznici
Brod 1 for. 18 nč.
Ciena je za sve godine ista. Od hrvatskih tvrdka učestvovali su:


H.
Berger, Drag. Schlesinger, Pajanović i dr. J. K.
BukOTe podvlake. Ravnatelj Schmid t u Strassburgu napisao
je knjižicu «o uporabi bukovih željezničkih podvlaka», gdje je znatno
proširio i razjasnio svojstvo bukovih podvlaka. U toj knjižici se dokazuje
da s katranovim uljem u kojem ima karbolne kiseline napojene bukove
podvlake puno dulje traju, nego li iste hrastove podvlake. Podatci, koji
se u tom spisu spominju, protežu se na materijal francezke iztočne željeznice,
koja je prvo 21 godinu primljena; prema tima podatcima izmienjenoje
neimpregniranih hrast vih podvlaka radi truleža 52 postotaka, a
sa katranovim uljem napojenih 26 8 postotaka; nsuprot bukovih podvlaka
napojenih sa istom tekućinom samo 6"4 postotaka. To se razjašnjuje
time, da je bukova podvlaka u stanju 30—35 klg. katranovog
ulja upiti, tako da joj težina za 50 postotaka naraste; kod hrastovih
podvlaka usuprot naraste težina nakon impregniranja jedva za 10 postotaka.
I profosor Strasburger preporuča u velike bukove podvlake
s razloga što se bukva kao bielo drvo podpunije impregnirati može, dočim
kod hrastoviue i borovine dotična tekućina jedva pol centimetra u drvo
probije. 0. F. u. J. Z.


Boj izmeđju žabe i gujavice*. Svakomu će biti poznata bliedozelena,
troma, jednom rieču: ogavna žaba pokućarka. Stanuje izpod
kućnih triemova, a ima je i u baštama po lejama, gdje se zavuče izpod
trave. Hrani se kukcima i lepiricuma za kojima dosta nespretno poskoči,
da ih ulovi. U tom pravcu biti će da je i koristna, — kada je dan
danas u svietu već dotle došlo, da se za svašto što diše i živi pita: koristi
li ili škodi li ljudskomu družtvu? Nu o tom niesam nakau razpravljati,
nego ću opisati kratak prizor, koga sam neki dan u vrtu doživio.
Sjedim na klupi i čitam, a dva do tri koraka preda mnom plazi
po stazici velika gujavica; bila je sigurno 10 cm. duga, a pol cm. debela,
dakle od najvećih, što sam ih ja u naših krajevih vidjeo. Dok se


* Regenwurm (crv, gljista).