DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 394 —


divljači u nas, koje nismo dosele gojili, pokazalo se je vrlo praktičnim
i unosnim kod gnjetela. Prije bijahu u nas gnjeteli čudo nevidjeno, sada
su pečenka, poznata u svakom imućnijem domu. To isto moglo bi se
pokušati s jeleni i veprovi, kao što je fatično pokušano već u Slavoniji,
napose u sriemskoj županiji. Ovim načinom moči će lov i u nas postati
unosnim zanimanjem i važnim faktorom u području narodnoga gospodarstva.
Njegovi proizvodi su vrlo traženi i skupo se plaćaju, samo
treba nastojati o tom, da interesi lovstva neđodju u sukob s interesi
ratarstva, komu je razvitak lovstva najmanje u prilog s razloga, koji su
obćenito poznati. N. N.


Sitnice.


Ciena željezničkim podrlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i
Bosni. Kod ravnateljstva kr. ugar. državnih željeznica u Budimpešti
obdržavana je na 19. svibnja t. g. ponudbena razprava vrhu pokrića potrebe
željezničkih podvlaka za godine 1897.—19 2. Razprava je bila živahna,
jer je preko 20 tvrdka kod iste učestvovalo. Rezultat pako jeste
sliedeći: Ponudjeno je za godinu:


1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1902. Ukupno
hrastovih podvlaka: 78.200; 2,265.523; 655.000; 197.000; — — 3,195 723
bukovih „ 58 000; 751.000; 553.000; 254.000; 60.000; 60.000; 1,736.000
borovih _^ — 20.000; 20.000; _ — — 40.000


Ukupno. 136 200; 3,036.523; 1,228 000; 451.000; 60.000; 60.000; 4,971.723


Prema tomu ponudjeno je skoro dvaputa toliko hrastovih podvlaka
koliko bukovih Na Hrvatsku i Slavoniju odpada 422.000 komada hrastovih,
a 670.000 bukovih podvlaka ; onaj drugi dio odpada na Ugarsku. Kako se
vidi ponudjeno je iz Hrvatske i Slavonije razmjerno puno više bukovih
podvlaka t. j . 38 postotaka od sveukupne ponude, dočim na hrastove odpada
samo 13 post. Da na Ugarsku odpada onako velik postotak na
hrastove podvlake, tumačimo time, da tamošnje hrastove šume niesu toliko
sposobne za inu tehničku porabu kao naše u Hrvatskoj i Slavoniji,
koje se upotrebljuju za puno skuplju robu. Isto tako povoljan je znak
za naše šumsko-gospodarstvene odnošaje, da je Hrvatska i Slavonija participirala
na bukovima podvlakama sa 38 postotaka, a to znači, da su naše
bukove šume već ponešto prometa otvoreue, pa da će im uslied toga i
ciena rasti.


Borove podvlake potiču iz Bosne.


Ciene su pako prema pojedinim željezničkim postajama sliedeće.


Za hrastove normalne podvlake, t. j . od duljine od 2 5 m I. vrsti


traži se na željezničkoj postaji :