DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 389 —


službeni propisi i uredovanje. Ja sam uvjeren, da bi ovakova
razdioba materijala uz jasan uvod lugarskom osoblju ne samo
olahkotila učenje, nego bi se isto u svojkolikoj službi sigurnije


brže orijentiralo. Nu ovdje moramo odmah iztaknuti, da
ovakovu razdiobu, kao što ju spomenusmo, nije baš tako lahko
sprovesti, jer mnogi predmeti spadaju n. pr. polak u botaniku
i šumogojstvo, a polak u uporabu šuma; tako na primjer ako
razpravljamo o žiru, tada ćemo sjetvu uvrstiti u šumogojstvo,
spravljanje žira preko zime ide polag u šumogojstvo a polak u
uporabu, dočim žir kao hrana (použitak) spada čisto u uporabu
šuma. I tako toga ima i više.


To je naše mnienje; stoga smo slobodni izraziti želju, da
bi g. pisac kod dojdučega izdanja svoje knjižice tu malu
promienu uvažio, što ga ne bi ni najmanje truda stajalo, pošto
bi sav posao nastojao u tom, da sadanja pitanja razdieli u
poglavlja i da ih prema tima poglavljima strožije sortira.


Niesmo time htjeli reći, da rečena knjižica gubi štogod
na svojoj vriednosti, što više, mi joj kažemo «dobro došla» te
ju najtoplije preporučamo, ne samo onima, koji se lugarskom
izpitu podvrdi žele, nego i onomu lugarskomu osoblju, koje je
taj izpit već položilo. J. K.


II,IST..A.K:-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je kotarskog šumara I. razreda Rudolf a Brny-a na vlastitu
molbu premjestiti od kr. kotarske oblasti u Križevcih k onoj u Zagrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
kr. kot. šumara XI. čiuovnog razreda Bogomira Karakaša, kod
kr. zemaljske vlade, Antun a Navarr u kod kr. kot. oblasti u Virovitici
i Ivana Od žica kod kr. kot. oblasti u Našicah, kr. kot. šumari X.
činovnog razreda sa sustavnim! berivi, ostaviv ih nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.