DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 388 —


Na pame t naučiti cielu tu knjigu težko je a i ne znaci
ništa, naučiti ju s razum je v a njem još je teže, jer jedan
izraz, jedan pojam, jedna izreka, koju dotičnik ili ne shvati,
ili krivo shvati, poremeti u njemu svekoliko pojimanje dotičnoga
predmeta. U ostalom gosp. izpitni povjerenici kod lugarskih
izpita mogli bi o tom predmetu najviše pisati, a ja
upozorujem jedino na članak g. Kerna šum. nadzornika u Ogulinu,
koji je izašao u lanjskom tečaju «Lugar. viestnika».


S te strane sam ja posve sporazuman, da je za sadanje
naše lugarsko osoblje trebalo puno lakšu i shvatljiviju knjigu
napisati. Ja sam mislio, da će se koja od naših mladjih strukovnih
sila, a medju te ubrajam najprvo naše županijske šumarske
nadzornike, koji su ujedno predsjednici lugarskih izpita,
dati na taj posao, te sastaviti lugarski poučnik, koji bi
našima odnošajima kao pogledom na naše šumsko-gospodarstvo,
tako i pogledom na kvalitetu lugarskog materijala prilagodjen
bio. Nu žalibože niesam toga dočekao, pa zato sada sa veseljem
pozdravljam Ettingerov katekizam, akoprem niesam s njime posve
zadovoljan. Najglavnija prednost te knjižnice jeste ta, što je
lakim i shvatljivim načinom pisana, da će ju svaki lugar moči
bez velikog duševnog napora svake nedjele jedanput pročitali,
a ono što pročita lako probaviti i shvatiti. Jedino se bojim,
da lugar ne će imati pravoga i jasnoga pregleda o svojoj veoma
raznohkoj zadaći i službi. Po mojem mnienju, trebalo bi najprvo
napisati kratak uvod u lugarsku znanost, u kojemu bi
se kratke ali jezgrovito raztumačilo: iz kojih pojedinih grana
sastoji se šumarska znanost i što i koliko od iste odpada na
lugarsko osoblje. Na taj način dobio bi lugar najprije kratak,
ali jasan pregled svoga budućega djelokruga, pa bi usljed toga


lakše shvatio i pojedinosti i cjelinu. U smislu toga pregleda
imala bi se i pitanja polag pojedinih grana lugarske znanosti
razvrstati. U prvom poglavlju imale bi se razpraviti botanika
i šumogojstvo; u drugom: čuvanje šuma; u trećem: uporaba
šuma; u četvrtom: najnužnije iz mjeračine i matematike (proračunanje
površina, kubiciranje, i t. d.); i napokon u petom: