DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 387
Stanove u naravi uživa pet lugara, dočim su drugi prisiljeni
kod žiteljstva stanovati.
U ostalom je glede novogradnje lugarskih stanova za
branjevinu Piškulja i Vrški po višjem mjestu shodno odredjeno.


Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom
izpitu podvrći.


Sastavio Josip Ettinger. Nakladom kr. sveučilištne knjižare Franje
Župana.


Ovo je ved druga knjižica, kojom je neumorni naš starina
šumarski nadzornik J. Ettinger ove godine hrvatsku šumarsku
literaturu obogatio. Prva je «Hrvatski Lovdžija», a druga je
gore spomenuti katekizam.


Kako se iz naslova vidi, namienjena je ta knjižica našem
lugarskom osoblju, a sastavljena je u formi pitanja i odgovora;
tih pitanjai odgovora ima u svemul66ana46stranica. Upredgovoru
naveo je g. pisac razloge, koji su ga ponukali, da tu knjižicu napiše,
a te razloge i mi od svoje strane podpuno podpisujemo. Cordašićev
poučnik, akoprem stvarno izvrstno napisan, promašuje
svoju svrhu, jer je za sadanj e naše lugarsko osoblje preveć
znanstveno napisan. Taj poučnik biti će po mom mnienju istom
onda na svom pravom mjestu, kada se kod nas ustroje lugarnice,
pa se slušateljima mrtvo slovo sa živom rieČju raztumači.


Ovako ostaje Cordašiceva knjiga vedini lugarskog osoblja
nerazumljiva, što u ostalom nije nikakovo čudo, jer se od čovjeka,
koji je prvo 5—10 godina svršio normalku, ne može
zahtievati, da bez ičije pripomoći shvati i nauči ekstrakt dosta
razgranjene šumarske znanosti. Ja sam to izkusio kao šumarski
upravitelj šiljući na izpit svoje lugarsko osoblje, koje se je pripravljalo
Cordašidevom knjigom.