DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 386 ~
Bududi se je opazilo, da njekoje vrsti vrbovine vrlo dobro
u Senjskoj draži uspjevaju, gdje i dosta vode ima, biti će
shodno nakon odkupa kojega u tu svrhu prikladnog zemljišta
izvesti razsadnjak za odgoj boljih vrsti vrba, te će u zimskoj
dobi pučanstvo iz okolice pletenjem košarica i t. d. ipak naći
kakovu zaslužbinu.


Težačke nadnice u biljevištu poskočile su uslied inih
radnja, kako je to ovo nadzorničtvo predvidilo.
Moralo se je plaćati naime najmanje 70 nč. do 1 for. 20 nč.
težacima, ženskima 50—60, djeci 40—50 nč.


Pošto nije bilo dosta mjesta za presadnju borovih biljka,
presadjeno je vrlo neznatni broj borovih biljka strojem od
Hackera.


Točka 10. Osoblje nadzoriiičtva.


Uslied premještenja nadlugara Uzelca na kontrolnu postaju
sv. Ambroz premješten je kr. lugar Ivan Tomljenović kao
čuvar biljevišta u sv. Mihovil dočim se J8 izpostavilo potrebnim
za novu branjevinu Jasenje namjestenje nove lugarske sile, što
ja visokim odpisom od 14. lipnja 1895. i z. br. 788. i dozvoljeno.


Koncem 1895. nalazilo se dakle u službovanju kod ovoga
nadzorničtva: 2 kr. lugara dodieljena iz staleža lugarskog
osoblja drž. šumarske uprave, i 16 lugarskih zamjenika,
dočim branjevinu Stinica čuva kr. lugar, namješten na kontrolnoj
postaji Stinica; branjevinu Fatinju—Bateriju pako čuva
pisar kr. šumarije u Karlobagu.


Za pisarničku službu namješten je jedan dnevničar, koji
se za manju vanjsku službu n. pr. za čuvanje koje branjevine
za vrieme radnja, ili odsutnosti lugara pri razprava kod kaznenih
oblasti upotriebiti nemože, što bi vrlo potrebno bilo.


Najstarijim i zaslužnijim lug. zamjenikom 11 ih na broju
blagoizvoljela je Njegova Preuzvišenost gosp. Ban milostivo visokim
odpisom od 10. studena 1895. i z. br. 1371 dopitati bez prejudice
po 50 for. nagrade, koja je njima od velike pomoći bila
i za koju su se isti putiem ovoga nadzorničtva i najsmjernije
zahvalili.