DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 383 —


Izdano je dakle ukupno tečajem god. 1895. iz oba biljevišta
1,498.760 raznih biljka i vodkica,
U razsadnjacih kao i u vrtu nadzorničtva u Senju posijano
je u proljeću godine 1896.
49 klgr. sjemena crnog bora,


81 » » omorikova,
42 » » jelova.
4 » » arižova.
12 » » maklena,
22 » » klena,
41 » » crnog jasena,
6 » » graba.
2 » » pinus pinea,
5 » » maritima.
3 » » strobus,
´U » » paroliniana,
\ » » rigida,
2 » » Abies Nordmaniana,
V, » » Pseudotsuga Douglasii,
2 » » Cup essus sempervirens,
2 » » Quercus rubra.
1 » » Morus alba,
2 » » Betula alba.
V. » » kopri vica,
1 » » Melia acederah,
5 » » lovorike.
1 » » jabuke.
1 » » šljive,
1 » » kruške.
1 » » bresta.


ili ukupno 286´/ 4 kilograma.


Sjemenja i crnog graba, jasena, maklena i klena nabralo
se je u kraških branjevir lah, dočim je drugo sjemenje vedim
iz tuzemstva naručeno.