DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 382 —


Za popravak kolnog puta i puta i putića u branjevinah
Borovo, Oštro-Sijaset i Jasenje za lakšu dobavu raznog materijala
izdano je 33 for. 52 nč.


Za popravak stana nadzorničtva u Senju izdano je ukupno
641 for. 58 ne. za popravak lugarskih stanova u Rastovici,
Francikovcu i Trubaji pako 72 for. 40 nč.


Sve gradjevne radnje jesu takodjer u vlastitoj upravi
izvedene.


Točka. 9. Kadnja u biljevištu.


Za priredjivanje tla za sjetvu, za vadjenje biljka opredie-
Ijenih za presađuju, za privoz šumske zemlje, popravak terassa,
putida, liesina, zalivanje biljka za vrieme ljetne suše, za pljevljenje
i t. d. izdano je godine 1895. 1174 for. 74 nč., za nabavu
sjemena pako 350 for. 2 nč.


Vodovod nije se mogao ni u jednom biljevišlu izvesti,
pošto odnosni gradjevni troškovnik dogotovljen nije bio.


Osim izkazane množine biljka za vlastite nasade izdano
je iz oba biljevišta (4 rala 660 Dhv.) na temelju dozvole i z.
br. 1411 ex 1894. od 26. siečnja 1895. županijskim i kotarskim
oblastima za pojedine obćine, zatim urbarskim i imovnim obdinam


387.000 komada 3—4 godišnjih biljka crnog bora; dočim je
na razpolaganje bilo: 1,000.000 biljka.
Popriečno stajalo je pakovanje, omotanje i dovoz biljka u
Senj do pristaništa parobroda po 1000 komada 7 nč. sa izkopanjem
pako 19 nč. 1000 komada 3 god. slabijih borovih
biljka imalo je bez omota težinu od 4 klgr., sa omotom 5 do
6 klgr.; 1000 komada 4 god. biljka sa 60 cm. dugačkimi
žilami vagale su 12 klgr.


Kr. šumskom uredu u Otočcu izdano je 250.000 komada
4 god. borovih biljka, 8000 kom. 3—4 god. smrekovih i
2000 kom. 3—4 god. jelovih biljka; gradu Senju 10.000,
gradu Karlobagu 1300 raznih biljka, gospodarstvenoj podružnici
u Sv. Jurju 40 voćkica i 100 kom. murva i pojedinim žiteljima
100 borića i 20 voćkica.