DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 381 —


Gusjenice Lophjrua rufus bilo je po 100 i više komada
na jednoj grančici, a po 1000 komada na jednom boru ; 6 do
15 godišnji borići su najviše trpjeli i to na stranama prama
zapadu i jugu, gdje je tlo jako sterilno.


Na novo opažene su gusjenice Lophyrus rufus u branjevini
Veljun i Piškulja, gdje ih lanjske godine nije bilo.


Borići zaostali su u prirastu, posvema se nisu osušili.


U branjevini Stražbenica—Crni Vrh. i Oštro—Sijaset počinila
je na posadjenim biljkama kao i lani veliku štetu hruštova
ličinka, u biljevištu pako ove godine nikakvu.


Točka 8. Gradjevne radnje.


Visokim odpisom i z. br. 788. od 14. lipnja 1895. s kojim
bijaše po višjem nijestu odobrena uzgojna osnova za novu branjevinu
«Jasenje» dozvoljena bijaše i gradnja u vlastitoj upravi
dvijuh zaštitnih kućica u nadmorskoj visini od kakvih 400 metara.
Kućice te imadu služiti kao zaklonište kroz te predjele
prolazećem narodu u Senj, da ne nastrada prigodom ovdje
obično naglo nastajućeg nevriemena, jer se je g. 1891. dogodilo,
da je 13 osoba poginulo, koje su kasnije pronadjene po
zvjeradi nakažene , u veljači 1895. nadjene su 2 osobe, a tako
je bivalo i prije tako, da je skoro svake godine po koja osoba
nastradala.


Svaka tih kućica ima nutarnju širinu i duljinu od 3 m.,
te je pokrivena sa žljebcima u mort položenim; zidine pako
su iz kamenja čvrsto sagradjene.


Obzirom na to, što se sav materijal morao iz Senja dovažati,
odnosno na konjima donesti, iznašah su ukupni troškovi
gradnje 391 for. 94 novč. ili po metru* zagradjene površine
(32 m^) = 12 for. 25 novč.


Nu akoprem su te kućice služile putnicima najviše pako
mliekaricama i lugaru za zaklonište kod velike bure i mećave,
dogodilo se je ipak, da su 10. ožujka o. g. u večer 2 ženske
i to jedna lugarica, poginule u silnoj buri i mećavi, jedna
iznad, a druga izpod zaštitne kućice, gdje su 11. u jutro nadjene
mrtve, 4 do 5 kilometara odaljene od Senja.