DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 379 —


Sveukupno podignuto je tečajem g. 1895. u svih branjevinah.
1415 cur. m. suhozida i 506 cur. met. pletera II. razreda
proti opuzinam, te cielokupni troškovi iznašaju uračunajudi
i popravak starih pletera i suhozidova 1709 for. 54 nč.


Točka 5. Popravak obstojećih suhozidova oko Ibraiijevina.


Pridržajući lugarsko osoblje, da u interesu lakšeg službovanja
samo popravi izbočeni ili porušeni suhozid, potrošila se
je za popravak istoga oko stare branjevine ukupna svota od
191 for. 14 nč. prama 332 for. 47 novč. lanjske godine i
prama 662 for. godine 1883. ili počam od godine 1879—1894.
ukupno izdanih u tu svrhu 4106 for.


Točka 6. Šumski kvarovi u branjevini.


Tečajem godine 1895. prijavljeno je 1566 slučajeva prekršaja
proti sigurnosti šumskoga vlastničtva, i to vedim dielom
proti paševini.


U novih branjevinah Senjska draga II. i Jasenje prijavljena
su počam od početka svibnja 1895. ukupno 32 slučaja
proti sigurnosti šumskog vlastničtva, koja su i jur po kot.
oblasti u Senju riešena, te je odšteta po kvaročiniteljima djelomice
uplačena i to na taj način, da se dotična svota sustegne
po ovomu nadzorničtvu od zaslužbine, ako kvaročinitelj takovu
ima ovdje dobiti.


Da je broj šumsko kvarnih prijamnica prama godini 1894.
sa 1093 slučajeva puno vedi, uzrok je i stroga zima 1894./1895.
za koje se nije moglo ni u nižjih predjelih blago pustiti na
pašu, uslied česa je naskoro nastupila nestašica siena.


Uvažajući ovdjašnje izvješde od 4. ožujka broj 168 i dopis
presvietloga gospodina velikog župana županije ličko-krbavske
predložen izvješćem od 27. ožujka 1895. broj 241 blagoizvo-
Ijela je Njegova Preuzvišenost gospodin Ban visokim odpisom
od 3. travnja 1895. i z. br. 405 dozvohti, da najsiromašnije