DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 378 —
U jeseni g. 1894. i u proljeće g. 1894. izlučene u tu svrhu
pokusne površine u branjevini Borovo privezak pokazuju medjutim
veoma dobar uspjeh.


Točka 4. Radnje oko vezanja opuzina.


U branjevini Senjska draga II. izvedeno je tečajem god.
1895, za obustavljenje opuzalih obronaka 373 cur. met. pletera


II. razreda i 106 cur. met. suhozida, ukupno 479 cur. met.
u vlastitoj upravi sa troškom od 644 for. 99 nč. ili po cur.
met. popriečno 1 for. 35 nč.
Potrebiti bukovi kolci, ukupno 700 komada na broju u
duljini od 1-80 m. i 2-20 m. kao i 20 vozova pruća doznačeno
je bezplatno po kr. šumariji u Brlogu u predjelu «Bilo».


Kadalje je podignuto putem pogodbe u istoj branjevini
640 cur. met. suhozida proti opuzinam sa troškom od 293 for.
75 nč. ili popriečno po cur. met. 46 novč.


Plaćalo se obzirom na odaljenost valjanog kamenja 35 do
40 nč. dapače i 60 nč. po cur. metru, dočim je visina suhozida
po potrebi bila 1 m. do 1´50 m. debljina 0´40 do 0*60 m.


Stari porušeni pleteri pako popravljeni su sa troškom od
128 for. 49 nč.


Ovdje se je izpostavilo najshodnijim, da se opuzine u
mehkom tlu suhozidom vežu, ako bi nabava kamenja uslied
dovažanja i skuplja bila.


U branjevini Oštro-Sijaset izvedeno je 127 cur. met. suhozida
proti opuzinama sa troškom od 57 for. 15 nč. ili po
cur. metru sa 45 nč. i 145 cur. met. ;sa troškom od 50 nč.
po cur. metru.


U branjevinama Veljun, Velika greda, stajalo je izvedenje
od 45 cur. met. suhozida 18 for. ili po cur. m. 40 nč. dočim
je u Branjevini Borovo na novo podignuto 133 cur. m. pletera,
u koju svrhu je bezplatno po kr. šumariji u Brlogu doznačeno
40 bukovih kolaca i 12 vozova bukova pruća, te se
osim toga izvelo 35 cur. m. suhozida, troškom od 52 novč.
po metru.