DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 377 —


138.600 biljka crnog bora,
1.000 biljka maklena,
13.000 biljka crnog graba,
1.600 biljka crnog jasena ili ukupno
155.000 komada.
Troškovi iznašali su 1115 fr. 72 nč. ili po ralu 32 fr. 43 nč;
skuplje daklem popriečno nego lanjske godine za 17 fr. 65 nč.
Bilo je pako odredjeno, da se samo one jame imadu prekopati
i na novo posaditi, u kojima su se sve posadjene biljke bile
posušile, pođnipošto pako takove, gdje se barem jedna zelena
biljka jošte nalazi.


Nu ti nasadi niesu već odavno bili popravljani, usljed
česa je veći izdadak nastao, naročito u branjevini Stražbenica
Crni vrh, gdje je, kako je gore iztaknuto, hruštova ličinka
veliku štetu napravila.


Kod popravka nasada moraju se nadalje bolji težaci upotriebiti,
te je i nadzor težji, nego kod nove sadnje


Težaci nepazeći, da li se koja biljka jošte u jami nalazi,
možda kamenjem zasuta ili obrašćena travom, običavaju prekopati
jamu, te unište tako često posvema zdravu biljku, a i
želja, da imadu dulje vremena posla, često je uzrokom tome.


Uvedenje globe od 5—10 nč. za svaku na taj način uništenu
biljku kao i za izkopanje nove jame, gdje to nije odredjeno
bilo, ili u blizini naravnog naraštaja. Čini se, da će biti
od koristi.


Za prekopovanje jama, daklem za popravak, ne mogu se
djeca upotriebiti, jer naprave veću štetu, te se jedino za obloženje
biljka kamenjem i za donasauje zemlje u posao uzimlju.


NadzorniČtvo žali, što nije u posjedu kakovih nacrta, u
koje bi se od prvog početka u pojedinim branjevinama urisala
površina izvedenih kulturnih sadnja, sa dotičnom godinom i
i množinom posadjenih biljka, kao i potle uzshedivši popravci.


Bilo bi vrlo zanimivo znati, koliki je postotak uginuhh
biljka i trošak po kat. jutru.