DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 375 Oštro-
Sijaset privez, Crni vrh—Stražbenica, Duskrava—Gajina
i Vlaška draga ukupna površina od 16-5 kat. jut.


Za tu novu sadnju upotrebljeno je 69.600 borića (pinus
laricio var. austriaca), 5700 maklen (acer monspessulanum)
5500 biljka crnog graba (carpinus anirensis) 4400 biljka jasena
(fraxinus ornus) ili ukupno 85.200 dakle po rali 5163 komada.


Ukupni troškovi uključivo kopanja jama, iznašali su 193 for.
14 nč. ili po ralu 117 fr. 22 nč.; presadnja od 1000 komada
biljka stajala je 25 fr. 71 nč. skuplja je daklem za 3 fr. 10 nč.
nego li lanjska presadnja.


Uzrok tomu je, što se godimice umanjuju čistine prikladne
za umjetno pošumljenje u pojedinih branjevinah. Površina gdje
je dosta zemlje bilo, pošumljene su već pred više godina.


Umjetne kulturne radnje onako preskupe, umanjiti će se
daklem takodjer godimice, jer nadzorničtvo ne smatra potrebnim
već obzirom no skupoću radnja, da se manje površine kao
čistine ako su inače i prikladne uslied dobra tla medju naravnim
naraštajem biljkama zasadjuju.


Najbolji uspjeh pokazale su presađuje u branjevini Veljunac
i Velika greda, Vrški i Dušikrava gajina, gdje crni bor
izvrstno uspieva i gdje se je samo do 20"|Q posadjenih biljka
posušilo, dočim je u branjevini Oštro-Sijaset i Stražbenica-Crni
vrh do 70°|p uginulo.


U potonjoj branjevini oštetila je u vehke hruštova ličinka
nasade a nemanje i bura, koja je u mjesecu lipnju i srpnju
skoro danomice duvala, a najveću snagu dosegla u ljetnoj dobi
dne 13 srpnja, gdje je imala jakost 10 po Beaufortovoj pomorskoj
ljestvici.


Znatna množina biljka posušila se tek početkom rujna,
kada no je po nekohko dana neprekidce nesnosna vrućina vladala.


Nadnica iznašala je u proljeće god. 1895. kod kresanja
šume 70—90 nč., kod sadnje 60—80 nč., za odrasle mužkarce
50—60 nč., za žene u okolici senjskoj, daklem u branjevini
Senjska draga i Oštro-Sijaset; u drugih branjevinah plaćalo
se je 60 nč. mužkarcu, ženskima 50—55 nč., djeci 35—45 nč.