DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 373 —


bi se potrebiti kamen morao lomiti i dovažati, jer neima valjanog
u blizini; izvedenje suhozida oko branjevine «Jasenje»
u duljini od 5500 cur. met. iznašalo bi doduše samo 2200 for.
ili po ralu 7 for. 28 nč. ali ne bi od nikakove koristi bilo,
pošto bi se javna cesta na ulazu i izlazu branjevine morala
otvorena držati; isto tako ne bi postavljenje lisa (vratašca) za
priečke putiće, s kojim se narod za putovanje u Senj služi,
ništa koristilo, jer ih putnici ne bi vazda zatvarali, te bi pasude
blago ipak unišlo u branjevinu.


Postavljenje medjašnjib znakova oko branjevine «Senjska
draga II.» u mjesto suhozida stajalo je 80 for. 80 nč. ili po
ralu 63 nč.; oko branjevine «Jasenje» pako 62 for. 80 nč. ili
po ralu 21 nč.; popriečno pako kod obijuh branjevina 33 nč.
Za obadvie nove branjevine zamolilo je nadzorničtvo kr.
financ. ravnateljstvo u Gospiću za privremeni oprost zemljarine.
Za branjevinu «Senjska draga II.» nije oprost dozvolio i
to s razloga, što su te parcele sastavljene na temelju zak. čl.


VII. od god. 1875. uvrštene kao šume u kat. operate, i s razloga,
što nova pošumljenja niesu provedena na tlu nabrojenom
u točki c. §. 6. spomenutog zak. članka.
Za branjevinu «Jasenje» pako obnašlo je medjutim visoko
kr. ug. ministarstvo financija dozvoliti privremeni oprost zemljarine
na 40 godina, počam od godine 1896., uvrstiv te prediele
kano šume VII. razreda sa čistim prihodom od 60 for. 57 nč.
i zemljarinom od 10 for. 36 novč.


Konačno izlučilo je ovo nadzorničtvo u poreznoj obćini
Cesarica predjel «Staze» s površinom od 492 rali 749, Dhv.
u svrhu zagajivanja, te pošto je odnosna osnova medjutim po
Njegovoj Preuzvišenosti gospođinu banu odobrena, preuzeti će
se izvedenje tečajem g. 1896.


U ostalom nada se ovo nadzorničtvo, da će mu posredovanjem
kot. oblasti u Senju, koja se za pošumljenje vrlo zanima,
za rukom poći i manje površine u obćini sv, Juraj i Jablanac
zagajiti.