DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 372 —


od 19. lipnja 1895. broj 4133. predjel Jasenje sa površinom
od 311 rali.


Prigodom odmjere površina za kulturne radnje u potonjoj
branjevini, izpostavilo se je, da je stari put, koji ima omedjašiti
sjevero zapadnu stranu te branjevine, u katastralnih. mapah
pogriešno urisan, te se je nakon odmjere obračunala faktična
površina te branjevine sa 302 rala 1366 Dliv.


Uslied toga zagajivala se je tečajem god. 1895. na novo
površina od 430 rali 1080 Dhv.


Cielokupna do konca g. 1895. u strogoj branjevini nalazeća
se površina iznaša 14 554 rali 741 Dhv. te pošto je
nova branjevina «Senjska draga II.» vlastničtvo drž. šumskog
erara, nalazi se koncem g. 1895. u posjedu istog ukupno
8102 r. 1556 n^^v. dočim se u vlastničtvu pojedinih na Krasu
ležedih obdina nalazi površina od 6451 r. 785 Dhv. budući je
na novo zagajeni kraški predjel «Jasenje» vlastničtvo porezne
obćine Kriviput.


U ostalom, trebalo bi za točno ustanovljenje zagajenili površina
skoro sve na novo premjeriti; u svoje vrieme bilo je
naime nadzorničtvo prisiljeno čestoputa kod izvedenja branjevina
drugu traču (crtu) suhozida uzeti, a na taj način nastale
promjene u površinama niesu se kašnje izpravljale.


Ni jedan od novo zagajenih predjela nije obzidan suhozidom,
već su na medju branjevina postavljene piramide iz
kamenja pobjeljene sa vapnom, te po nekoliko tabula sa nadpisom
«branjevina».


Od obzidanja suhozidom odustalo se je iz razloga:


1. što su predjeli čuvaru vrlo lahko pristupni;
2. što u blizini branjevina stanujuće žiteljstvo u manjem
broju blago drži,
3. što kroz jednu i drugu branjevinu javne ceste idu,
4. što bi obzidan je vrlo velike troškove prouzročilo.
Tako na primjer stajalo bi izvedenje suhozida u duljini
od 4630 cur. met. oko branjevine «Senjska draga II.» 2083 for.
50 nč. ili po ralu zabranjene površine 16 for. 30 nč., budući