DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 371 —


Bezkucniku — ako je zavičajnik i obćinar — može se
opredjeliti V^ gornjeg prava, t. j . ^´le.


Tako smo evo razvili načine, kako možemo prigodom
prvog uredjenja (§. 57. z. o. z. z.) ustanoviti suvlastničko
pravo pojedinca, u svrhu ostvarenja «zemljištne zajednice
».


Od svih načina, najbolji je onaj, iztaknut u §. 13. z. o.


z. z. koji glasi: «Ako postoji podpun sporazumak svih
ovlaštenika u pojedinoj zemljištnoj zajednici, tad se ima razmjerje
ovlašteničtva prema njihovomu sporazumku o dm
j e r i t i».
Iz toga sliedi, da prigodom prvog uredjenja moramo nastojati,
da svi suovlaštenici budu sporazumni i složni.


(Nastavit če se)´


Izvadak iz izvješća kr. nadzorničtva za pošumljenje
primorskoga krasa u Senju vrhu tečajem


g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja.
Točka 1. Stanje Ibraiijeviua.
Koncem g. 1894. iznašala je cielokupna površina dosele
izvedenih branjevinah 14.123 rali 1.261 Dhv. nakon izpravka
njekih površina osvjedočilo se je tečajem g. 189.5. nadzorničtvo,
da od te površine pripada državnom šumskom eraru 7975 rali
242 Dhv. dočim je 6.148 rali 1019 Dhv. vlastničtvo pojedinih
na Krasu ležečih obćina


Tečajem g. 1895. stavljen je u strogu branjevinu na temelju
visokog odpisa i. z. br. 1465. od 17. listopada 1894.
dostavljenog naredbom veleslavnog kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu od 24. listopada 1894. broj 7133. predjel «Senjska
draga II.» sa površinom od 127 rali 1314 Dhv. i na temelju
visokog odpisa i. z. broj 788. od 14. lipnja 1895. dostavljen
naredbom veleslavnog kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu