DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 370 —


Ovo je sve predvidjeno u §. 12, z. o. z. koji glasi:


«U koliko zakon ne donasa u predidućih paragrafa ustanova,
ima se obstanak i razmjerje ovlašteničtva prosuditi:


a) po pravomoćnih odredbah i riešitbah nadležnih javnih
oblastih;


b) po pravnih običaj ih;


c) po faktičnom posjedu ovlasteničtva za poslednjih pet
godinah».
Ako potanje promotrimo ove tri točke, modi demo ustanoviti
suvlastničko pravo na sliedeči način:


Ad a) Po pravomodnih odredbah i riešitbah, — kod «starosjedioca
i posjednika kuda (urbarijalaca i kraj. pravoužitnika)
iz dotične osude odnosno iz katastra pravoužitnika, — kakovo
razmjerje prava ima isti pravoužitnik (*J4, ^\i, \, 1 ili \ ^\^,


%, \, 1) u šumi takovo isto pravo neka on uživa i
u svom selu (mjestu) na »zajednički posjed».


Ne ima li toga, to je najpravednije, da se ustanovi
ključ, prema posjedu zemljišta. Za ratarski
stališ jeste ovaj razmjer najbolji. Vedi gospodar (ratar) treba
više teglede marve. dakle i više pašnjaka (ili šume), nego li
onaj, koji ima samo kudu i podkudnicu ili samo blažde.


Ad b). Po pravnih običajih, neda se «jasno pravilo» ustanoviti,
pošto «svako selo ima drugi običaj».


Ovdje de odlučiti dakle lokalni običaj!


Ad e) Po faktičnom posjedu ovlasteničtva za zadnjih pet
godina, dade se takodjer lahko ustanoviti; naročito, ako se
pomno iztraži kakova je pojedinac prava uživao i
terete nosio, — za «zajednički po8Jed».


Posjednici zemalja svakako su najviše za zadnjih 5 godina
zajedničko selsko (mjestno) dobro uživali, pak de u tom razmjeru
— prema svom posjedu — i svoja prava braniti.


Posjednik kude, bez inih zemalja, svakako je mnogo manje
uživao za zadnjih 5 godina (ako nije trgovac i špekulant) pak
se takovom može dopitati «najmanji alikvotni dio Vs (kao
žiljeru).