DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 369 —


prava drvarije i paše zapale putem segregacije šume i pašnjaci
spojeno je ovlašteničko pravo u pravilu sa selištu im posjedom,
odnosno za plemićke učestnike s dvornim mjestom.


Za bivšu krajinu vriedi §. 7. koji glasi: U zemljištnih
zajednich, što ih tvore bivši krajišnici (krajiške mjestne obćine),
spojeno je ovlašteničtvo s vlastnosti nastanjene kude,
ležede u obdegu dotične katastralne obdine.


Iz prednavedenoga sliedi, da je suvlastničko pravo spojeno:


a) sa selištnim posjedom;


b) s vlastnosti nastanjene kude, ležede u obsegu dotične
katastralne obdine.


Pravo pod a) tiče se većim djelom urbarnih obćina, koje
su nastale nakon provedene segregacije. U svakoj segregacionalnoj
osudi izkazani su svi bivši podanici (kmeti) u kom
razmjerju je skopčano njihovo pravo sa selištnim posjedom.
Stoga je lahko iz same osude popisati sve suovlaštenike i označiti
njihovo suovlastničko pravo (§ 9. z. o. z. z.).


Ako se pako selištni posjed i djeli, to ipak zapada ovlašteničtvo
vlastnike pojedinih djelova prvobitnog selištnog
posjeda, u razmjerju onom po kojem je dioba provedena
. SUedi iz prednavedenoga, da suvlastničko pravo
svakog suovlaštenika, proizlazi iz »prvobitnog selištnog posjeda».
Ako se selištni posjed i djeli, to uvjek ostaje cielina, osudom
dosudjenih prvobitnih suvlastničkih prava; t. j . zemljištna
zajednica uvjek kao takova obstojati mora.


Drugo je ali glede prava, iztaknutog pod toč. b) gdje je
pravo skopčano «s vlastnosti nastanjene kuće».


Mnoga sela i mjesta (u bivšoj krajini i provincijalu) imadu
velike pašnjake (a u Lici i šume), koji ne potiču od segregacije,
već od starine jesu ti objekti za «skupno uživanje» ; naročito
jesu to «zajednički pašnjaci»


Ovdje je težko prosuditi suvlastničko pravo,
naročito s toga, što izim «starosjediocah» dolaze mnogi naseljenici,
obrtnici, bezkućnici i t. d. te se koriste sa »zajedničkim
posjedom» sela i mjesta.