DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 368 —
jošte ima) ne slažu se niti u pogledu pare. brojeva, niti u površini.
Stoga su u potonjim slučajevima a osobito kod prvog
uredjenja mjerodavni i «posjedovni listovi».


U posjedovnim listovima dalazi sada posjed zemlj. zajednice
ovako upisan:
a) na sve suovlaštenike, bez razmjera suvlastnickog prava,


sa oznakom kud. br.


a) dtto. sa razmjerom suvlastnickog prava,


c) N. N. obdina


d) N. N. urbarna obćina


e) N. N. selo i t. d.


U cielomu ne ima jednoličnog naslova, kao što


je u §. 3. z. 0. z. z. odredjeno, da se imade zemljištnim zajednicam
u gruntovnici dati pravi naslov, trebalo bi «ureda
radi» odrediti, da se tako i posjedovni listovi (katastralni operati)
dovedu u sklad sa gruntovnicom i sa faktičnim stanjem,
koji odgovara duhu ovoga zakona.


Ako i nije sve ovo predvidjeno u samom zakonu o. z. z.
mogli bi se ipak putem kr. financijalnog ravnateljstva i «katastralne
očevidnosti» izpraviti posjedovni listovi. Uzdamo se, da
će to za to pozvani faktori i učiniti. Sada demo preći na jezgru,
što sačinjava «zemljištnu zajednicu», a to je


V. Suvlastnicko pravo.
Poznato nam je svima, da je ovo pravo proizašlo iz raznih
pravnih naslova, kako u bivšem provincijalu, tako i u bivšoj
krajini.


U §. 1. z. o. z. z. označeno je jasno, našto se sve proteže


z. 0. z. z., a u §. 2. označeno je pako, našto se ne protežu
Ustanove ovog zakona.
Možemo stoga zaključiti, da se ovaj zakon proteže lih na
urbarne obdine, sela, pojedina mjesta, i na plemićke
obdine.


Ovo proizlazi iz §. 6. 7. i 8. z. o. z. z.
Za bivši provincijal vriedi §. 6. koji glasi: U zemljištnih
zajednicah, što ih tvore bivši podanici (kmeti), kojim su u ime