DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 365 —


niču u duhu zakona o zem. zajednica izpraviti u progledu
vlastnosti sa jednoličnom naznakom: «Zemljištna zajednica«
mjestna, urbarna, plemićka i t. d.


Da se ovaj izpravak provesti mora, odredjuje §. 3. z. o. z. z.


Provedbena naredba visoke kr. zemalj. vlade k ovomu zakonu
nije jošte izdana te se ovi izpravci predbježno provesti
ne bi mogli, ali je ipak s toga kr. banski stol u tom pogledu
razaslao na sve kr. sudbene stolove kao gruntovne oblasti i kr.
kot. sudove, sliededu okružnicu:


«Povodom dogodiloga se slučaja, da je jedan područni sud
kao gruntovna oblast dozvolio gruntovni razpis od dotičnih
ovlaštenika samovlastno razdjeljenih šumS, zemljištne zajednice,
upozoruju se uslied naredbe visoke kr. hrv.-slav.-dalmatinske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. veljače 1896. broj
9799 ex 1895. i odjela za pravosudje od 21. ožujka 1896.
br. 2149. svi poočinjeni banskomu stolu sudovi, kao gruntovne
oblasti, na propis §. 41. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljištnih zajednica, po kojem se šume zemljištne zajednice
ne smiju bez dozvole zemaljske vlade dieliti i dosliedno
tomu, ne smije provedena dioba istih, bez prokazanja takove
dozvole u gruntovnici razpisati i obaviti, na što se strogo paziti
ima. Ako je medjutim možebiti kod suda toga, takova dozvola
gruntovnog razpisa samovlastne diobe šuma zemljištne
zajednice — koja izdana, koja jošte strankama nije odpravljena,
ima se po §. 168: gruntovnog reda odpravak dotične odluke i
provedba iste u gruntovnici smjesta obustaviti, i ako je vec
provedena, uz preinaku iste odluke shodno odrediti, da se uzpostavi
prijašnje gruotovničko stanje.


A koje se šume i koja zemljišta smatraju
kao «zemljištna zajednica«, ako ova još i nije
po propisu §. 3. gore navedenoga zakona kao
takova u gruntovnici upisana, to se ima
svagda iz dosadanjega upisa vlastnika ili suvlastnika
prema ustanovam §. 1., 2. i 6. istoga
zakona prosuditi.