DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 363 dakle
oblast tek onda, kad se prijavitelj i tužitelj suoče t. j .
kad se povede razprava. Tada se istom može odrediti očevid
na lice mjesta, kojemu oblast može po volji vještake pozvati.
Ne smije se naime smetnuti s uma, da su svi vještaci pred
oblašću jednaki i da oblast može u istinitost svake prijave pos umnjati
bila ona podnesena ili obračunata ma od koje vrsti urednika
šumskog; dočim bi po tumačenju kolege Vaca u obračunavanju
prijava i savjetovanju oblasti jedino kr. kot, šumari neporočni
bili. Tim bi se stvorila klasifikacija šumskih urednika po
vještini, čemu u zakonu mjesta ne ima. Ovakav izvid ne bi
plaćala uvjek tužena stranka, kako to kolega Vac preporuča,
nego i tužitelj odnosno prijatelj, ako je neistinito
prijavio, što je svakako pravednije od prvoga. Oblasti ne
može a niti nesmije do toga stalo biti, da toli nasilnimi sredstvi,
kao što je pladanje putnog troška za šumareve izvide za svaku
počinjenu štetu, ljude od šumskoga kvara odvrada. Oblast ima
ustanoviti odštetu, što je moguće u najviše slučajeva bez izviđa,
a za kazan ima globa i zatvor.


Do kakova gulenja stranaka bi po kolegi Vacu preporučeni
postupak doveo, uvidit će svatko ako pomisli, da ima kod nas
šumara za tri kotara upr. Vukovar, Sid i Ilok sa sjedištem u
Vukovaru. Svaki misaon čovjek morao bi se zgroziti, kad bi iz
prijave razumio, da je njetko radi vožčida pruda za plot u vriednosti
od 50 nč. platio šumaru putni trošak za 80 kim. i dnevnicu
ukupno 17 for. Toga zakon ne može zahtjevati jer bi bio nepravedan.
Glavna zadada šumara je dandanas u doba haračenja
šuma kultiviranje, a ne procjenjivante šteta, a jasno je koliko
bi na tom polju učininio šumar, koji bi sbog 3—400 podnesenih
privatnih prijava, morao u godini 365 dana putovati —
naime ništa.


Dobro je bilo što je kolega Vac visoku vladu upozorio
na razno tumačenje šum. zakona u ovom predmetu, te bi shodno
bilo, da se ne samo u ovom predmetu nego za svako šumarsko
poslovanje izda postupnik i time svakoj neizvjestnosti i dvojbi
izbjeglo. Ja sa svoje strane preporučam riešenje ovoga pitanja
onako, kako sam ga i obrazložio naime: