DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 361 —


znatnog zamašaja, a uz to je i pripomenuti, da dogode li se
u večem obsegu — palež ili kradje stabala debljih, od 10 cm.
promjera — da učin podpada pred sud, gdje pozvani šumar,
stručar, pa bio to i kr. kot. šumar, kao ini svjedok ili vještak
kao privatnik, uz pravo na nagradu ´za svjedočanstvo ili vještačko
mnienje, na poziv suda prisustvovati imade.


Konačno sam slobodan pridometnuti, da za glavnu direktivu,
sjeguran putokaz za možda ina tumačenja vrhu dužnosti
ili djelokruga šumarskih tehničara političkih oblasti, ima vazda
služiti nedvojbeno jasan i precizan propis §. 9. zakona od 22. 1.
1894. ob uredjenju šumarsko tehničke službe kod političke
uprave, glasom kojega je izravn a radnja ovih urednika u šumi
bamo u slučajevima toč. 4. i 5. eveotualno i 6. istoga §. dočim
inače je djelovanje istih samo (odnosno i) posredno, sastoječi
se u nadzoru, savjetu, predlozima i vještačkom mnienju!


Jul. Vrani čar,
kr. žup. šumar, nadzornik.


II.
Šumski zakon od 3. XII. 1852. pisan je obćenito za sve
kategorije šuma i za sve predjele, te se kao takav ima uviek
i tumačiti obćenito. On dieli u svom paragrafu 1. šume na
lugove državne, obćinske i privatne, te u §. 22. nalaže svima
vlastnicima, bez razlike i bez obzira na tu razdiobu, da moraju
za šume stanovite veličine postaviti dovoljan broj šumara a u
§. 52. i dovoljan broj lugara.


Šumar ili urednik šumski jest u smislu toga zakona i
naknadno izdanih naredaba svaki onaj, koji je nakon s uspjehom
svršenih nauka na kojem šumar, učilištu, položio propisani
izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarstva, te koji je po
bud kojem gore spomenutom šumo-vlastniku za upravljanje
šum. gospodarstva postavljen


Držimo li netom rečeno na umu, te predstavimo li si
oblast od šumarstva odieljenu, kako to i šum. zakou po smislu