DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 360 —


ina tražbina ili dug ili obveza jedne stranke prama drugoj
stranci, glede čega vriedi poznato pravno načelo «gdje nema
tužitelja, nema ni tužbe», ili ovdje: odštetni zabtjeV se samo
onda dosuditi može, ako predleži zahtjev privatnog učestnika,
odnosno vlastnika ili posjednika šume, i ako je obstojnosti veličina štete posve dokazana. Ovom ustanovom se
samo naznačuje, da je zahtjev — propisno obrazložene ili dokazane
— odštete predmetom razprave i da oštećenik ima
pravo na zahtjev stanovite naknade.


Iz dosada navedenog lahko nastaje, obzirom na ovaj predmet
odnoseći se propis §. 69. š. z. pitanje, kako da kot. oblast sa
takovimi šumsko kvarnimi prijavami privatnih šumovlastnika
postupa, koje nepodpuno sastavljene prispiju, t. j . gdje manjka
propisna strukovnjačka prociena kvara za podlogu naznačenog
ili obće doprinešenog odštetnog zahtjeva?


Odgovor je vrlo lahak, naime, postupa se samo gledom
na odmjerenje kazne, prema veličini krivnje, koja se kazna ali
ureda radi i ovršiti imade.


Sto se napokon tiče tobožnjih nejasnosti ustanova glede
izviđa šum. kvara na licu mjesta, ter troškova ovih izviđa,
tvrdim da ne postoje, jer je §. 51. provedbene naredbe broj


35.633 napred dovoljno razjašnjen i jer jer je u svakom pogledu
jasan i §. 75. š. z., temeljem kojega se, u stanovitim prilikama,
izvidi obavljati imadu i jer riečica «možda» u zadnjoj
stavci §. 1. provedbene naredbe br. 35.633 nimalo ne otežćava
tumačenje, kada i tko o potrebi izviđa odlučuje, te posve u
skladu sa propisom §. 75. š. z. samo uvjetno procjenu štete ili
izvid na licu mjesta odredjuje. U samoj naravi predmeta leži,
da izvidi «nisu svagda, ved samo kadkada, dakle «možda» potrebni,
što se je po svoj prilici i moralo naglasiti, da se kod
ovakovih odluka o vanjskih izvidih šUm. kvarova rigoroznije
postupa, te privatnikom bezpotrebni troškovi ne prave.
Napokon se dodaje, da je sav ovaj predmet od male važnosti
po uredovanje kr. kot. šumara, jer je poznato, da su napadaji
na «privatne» šume iz vana vrlo riedki, te obično ne