DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 358 —


Tuj se nipošto ne govori o obračunavanju ili jasnije o
prvo m obračunavanju šumsko-kvarnih prijavnica ili prvoj procieni
šumskog kvara, već naprotiv, sliedi iz citiranog naredbenog
propisa, da prijavnica već obračunana predležati mora,
da se uzmogne nešto — svakako obračunanu već odštetu —
i sam učin krivnje izpitat i i veličinu odštete, prema uspjehu
razprave kod oblasti, konačno obrediti .


Prema tome se iz ove naredbene ustanove ne može izvesti,
da je kr. kot. šumar dužan ureda radi, te bezplatno prijavnice
obračunavati, t. j . prvi obračun odšteta šumsko-kvarnih prijavnica
privatnih šumovlastnika, obavljati.


Kako se dakle imade sa prvim obračunom prijavnice ili
procjenom štete te ustanovljenjem veličine oštete počinjenog
šumskog kvara?


Prema ustanovi §. 70. š. z. je upitni «obračun» ili prvi
obračun, sastavn i dio oblasti podnesene prijavnice, jer taj
paragraf u konačnoj stavci propisuje, da «ovaj popis imade se
izpunit i po privitom obrazcu B),» po tome imadu svi stupci
prijavnice obrazca B) — i glede opisa štete i gled e obra čun
a odštete , podnesene pismene ili ustmene — zapisnikom
kod oblasti — prijavnice iz punjeni i to dakako propisno
izpunjeni biti.


Iz daljnjih zakonskih ustanova i to §. 73. š. z. te §. 74.
š. z. sa tumačenjem visoko-vladinom naredbom od 27. siečnja
1886. br. 51.998., glasom kojih procjenu šum. štete osposobljeni
šumar obaviti imade, takodjer ne sliedi, da je kr. kot.
šuma r dužan sve prijavnice i privatnih šumovlastnika svog
službenog kotara ureda radi i bezplatno obračunavati, već se
ovimi samo obćenito ustanovljuje, da svagda samo šumarski
stručar taj posao obaviti imade.


Glasom §. 22. š. z. dužni su i privatni šumoposjednici za
upravitelja svojih šumah osposobljene šumare namjestiti, pa
s toga gdje ih ne imadu a potrebuju ih, bilo u koju svrhu
posala radi svojih šuma, poslužiti će se onimi iz susjedstva,
koji će taj posao, ili ovdje obračun prijavnice, dobre volje ili