DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 303 —


stincem zadovoljiti, koji je i u kvantitativnom i u kvalitativnom
pogledu daleko zaostao za bukovim i grabovim.


Što se tiče odnosa lirastovine napram jasenovini, to izuzam
onu stojbinu, na kojoj se uslied prevelike vlage niti jasen podpuno
razviti ne može, vidimo, da hrast brojno nije u tako nepovoljnom
razmjeru, kao u smjesi sa bukovinom, ali kraj svega
toga ipak kao u kvalitativnom tako i u kvantitativnom pogledu
zaostaje u smjesi sa jasenom daleko za svojim normalnim
tipusom. Da je pako hrast u jasenovoj smjesi brojno jače zastupan,
nego li u bukovoj, akoprem mu preved vlažno tlo manje
prija, nego li suho, dolazi odatle, što je jasen u puno većem
stupnju svjetlo Ijubeća vrst drvlja, pa je uslied toga obzirom
na podnašanje zasjene napram hrastu u istom onom smjeru,
u kojemu je hrast napram bukvi, t. j . ona vrst drvlja, koja
jaču zasjenu podnaša, jeste u medjusobnoj borbi odpornija. Uslied
toga svojstva je hrast napram bukvi pobjedjenik, naprama jasenu
pako pobjeditelj. Sve te činjenice, naime da je hrast
kadar i uz sjenovitu bukvu na suhom, i uz svietli jasen na
vlažnom tlu uspievati, svjedoče nam ne samo o njegovoj velikoj
životnoj snazi, nego i o njegovoj velikoj prilagodivosti
(akomodaciji). To će biti uzrokom, da je hrast ne samo tako
razprostranjen, nego i da ima toliko suvrsti, kao malo koja
druga vrst drvlja.


Da je ogojni momenat od velike važnosti po rentabilitet
dotične sastojine, to nam nepobitno dokazuje izkaz III. Taj
nam izkaz iznaša ciene sječine od 12 investicionalnih srezova,
prodavanih u zadnjem desetgodištu. Kako vidimo, popriečna
ciena po jutr u giba se izmedjn 1260 for. (Sočna 5) i 2151 fr.
(Sveno 13); po hrast u pako izmedju 45 for. (Krnić 29)
112 for. (Boljkovo 10). Taj nam izkaz nadalje pokazuje, da
najviša ciena po hrastu ne ima za posljedicu ujedno i najvišu
cienu po jutru, ili obratno; jer dočim Sveno 13 po jutru izkazuje
2151 for., to po hrastu odpada samo 76 for.; usuprot
stoji Boljkovo po hrastu 112 for., ali po jutru samo 1860 for.
Isto tako Krnić po hrastu samo 45 for., a po jutru 1742 for.;
dočim Sočna 5 po hrastu 69 for., ali po jutru samo 1260 for.