DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 301 —
nila drugu, naime: hrast bukvu, a zatim jasen hrastovinu. Ona
prva perioda nastupila je, kako već spomenusmo, prije 160 do
200 godina; ova. druga, mladja pako pada u najnovije doba,
a počela je prvo 20 godina, kada no se je naime industrija sa
hrastovom dužicom i inom gradjom počela tako naglo razvijati,
da je na razmjerno ne velikom prostoru uzela godišnje oko
3000 (tri tisuće) rali posavskih suma absorbirati. Posljedica
toj nagloj siečnji, tom naglom prelazu nije mogla izostati, a
manifestirala se je u tom, da je šumska stojbina uslied naglo
snižene transpiracije počela sve to vlažnijom, a Savske poplave
sve to intenzivnijima bivati.


To je dakle početak one druge, to jest najnovije periode
u razvoju posavskih sastojina, koji je prelaz karakteriziran time,
da je jasen, komu vlaga više prija, koji j« dakle obzirom na
sadašnju stojbinu zadovoljniji, počeo iztiskavati hrastovinu.


Postepenost u mieni drvlja, koja je postojala prvo godine
1700, zatim u periodi od 1700—1870, i napokon u najnovijoj
periodi počam od 1870. godine, mogla bi se sliedećim razmjerom
mješovitosti pojedinih vrsti drvlja označiti. U prvoj periodi
t. j . do godine 1700., bio je razmjer: 70% bukovine, grabovine,
klenovine, briestovine i lipovine; 20"/o hrastovine
i 107o jasenovine, topolovine i joševine. U drugoj periodi


t. j. od godine 1700. do 1870., u periodi hrastovine,
bilo je: 70% hrastovine, 15"/o´bukovine, grabovine, klenovine,
briestovine, lipovine, i IS´/o jasenovine, topolovine i
joševine. U trećoj periodi od 1870. god. —? Razmjer mješovitosti
najnovije periode neda se još ustanoviti, jer se iz sadanjih
25-godišnjih mladika ne može ključiti na stanje, koje će biti
nakon 100 godina; nu da isti ostanu ne dirnuti od ljudske
ruke, kao što su to bile negda sastojine prve i druge periode,
tada bi po svoj prilici bio ovaj razmjer: GO^/o jasenovine i topolovine,
a 40°/o hrastovine, briestovine i t. d. Kako je poznato,
proti tomu se razmjeru mi sadašnji šumari iz petnih
žila borimo, nu da li s pravom ili ne, o tom se sada još odlučiti
ne može.