DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 300 —
je bio zadovoljniji sa novom t. j. vlažnijom stojbinom
, koja se je uslied gore opisanih odnošaja netom stvarati
počela.


Drugi dokaz našoj tvrdnji crpimo iz fiziološke naravi bilja
i drveća; poznato je naime, da na jednom te istom tlu, na
koje ne utiče ljudska ruka, nego je ostavljeno samomu sebi,
ne će neprestance rasti jedna te ista vrst bilja, nego da će se
iste sveudilj izmienjivati, i to tako, da će obzirom na stojbinu
zadovoljnije biljke iztiskavati one, koje od stojbine više zahtjevaju.
Sto se pako pred našima očima dogadja sa jednogodišnjima
biljkama, to se tekom vremena, ako i manje vidljivo,
dogadja i sa stogodišnjima stablima, t. j . da obzirom na mienjajuću
se stojbinu zadovoljnije vrsti drvlja postepeno iztiskuju
one, kojima stojbiua ne može više pružati sve ono, što one od
nje zabtjevaju.


Ovdje upozorujemo na zazpravu «Sumski vrt» u 5. broju
ovogodišnjega «Šumar. lista» u kojoj se iztiče, da je u nekim
brdskim srezovima bukovina iztisla omoriku i da ju još i sada
postepeno iztiskava; u drugim opet sastojinama iztisnut je
kesten od hrasta, graba, jasena i t. d. Iz tih opažanja moramo
kljuciti, da izmienjivanje odnosno iztiskavanje jedne vrsti drvlja
po drugoj, nije samo od fizikalnih, nego i od kemičkih svojstava
tla ovisno. Tztrošenje stojbine, odnosno izcrpljenje stanovitih
mineralnih sastavina tla po jednoj vrsti drvlja, mora
imati za posljedicu, da postojeća vrst drvlja s pomanjkanja
hraniva počima malaksati i ustupljivati mjesto onoj vrsti, koja
u dotičnom tlu za svoj razvitak dovoljno nagomilanog hraniva
nalazi. Iz toga sliedi posve naravno, da u jednim sastojinama
imaju fizikalna, a u drugima opet kemička svojstva tla veći,
odnosno odlučujući upliv na izmienu pojedinih vrsti drvlja. U
našem slučaju su — u posavskim šumama naime — nedvojbeno
fizikalna svojstva tla, koja su prouzrokovala tu mienu.


Prema tomu možemo mi sa nekom sigurnošću označiti
one zadnje dvije periode u životu, u povjesti posavskih sastojina,
u kojima je naravnim načinom jedna vrst drvlja izmie