DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Mjesto šumara


popuniti će se od 1. listopada t. g. na vlastelinstvu bizovačkomu
(u Slavoniji) presv. gosp. Gustava grofa Nor mann-
Ehren fe 1 skoga.


Godišnja beriva: 700 for. place, 100 for. paušal za uzdržavanje
vlastitoga jahaćega konja, 24 p. m. grabovih cjepanica, 24 p. m.
grabovih oblica, 12 niet. cent. zobi, 20 met. cent. siena, stan u naravi
sa vrtom, četvrt kat. jutra oranice, uz dužnost, da vlastitog slugu držati
mora, koj bezplatno odielo dobiva.


Molitelji ovo mjesto postići želeći, imadu vlastoručno pisane molbenice
sa legaliziranim.dokazom, da su šumarske nauke na strukovnom
zavodu svršili, da su više godinah praktično službovali, da su kriepkog
i zdravog tjelesnog ustroja, da su vojničkom presentnom službovanju
udovoljili, da su njemačkom i hrvatskom jeziku u govoru i pismu podpuno
vješti, da su bezprikornog ponašanja, napokon o dobi života i o
stališu, do 15. srpnj a t. g. podpisanom uredu podnieti.


Namještenje je na 1 godinu privremeno, nakon koje, ako je namješteni
zahtjevom podpuno odgovarao, definitivno imenovanje
sa pravom na mirovinu uzsliedi.


Položeni višji državni izpit daje prednost.


U B i z 0 V c u, dne 7. lipnja 1897.


Vlastelinska središnja pisarna.