DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 298 —


predmetu: mješovitos t (Misehungsverhaltniss) i obrast (Bestockungsgrad).
Iz izkaza I. sliedi, da je u državnim šumama razmjer


smjese kao ^ 51 : 49 t. j . na ral odpada 24 hrasta i 23 ina
stabla, poimence jasena, graba, briesta, klena, jošića, topole
i t. d.; u investicionalnim šumama jeste taj razmjer nešto povoljniji
po hrastovinu, jer izkazuje po jutru 30 hrastova i 22
inovrstna stabla, dakle razmjer kao = 60 :40.


Da ove potonje izkazuju ne samo više hrastova, nego u
ob6e više stabala po jutru, nego li državne šume, polazi odatle,
što su državne šume bliže selima, te od vajkada kradji i inoj
porabi više izvržene, i što ponajpače šume Gradiškog okružja
niesu u jednom kompleksu, nego su na pet manjih hrpa raztrešene,
dočim investicionalne šume tvore jedan jedini kompleks,
koji se nalazi tako rekuć u srcu državnih i imovinskih (brodskih
i petrovaradinskih) starih sastojina. Razmjer smjese je u pojedinim
srezovima puno abnormalniji, nego li ovako popriečno,
za to će za naša razmatranja mješovitost u pojedinim srezovima
imati puno veću vriednost, nego li popriecn a mješovitost.
Ta znatna raznolikost u razmjeru smjese kod pojedinih
srezova ovisi nedvojbeno o stojbini t. j . od više ili manje suhog
položaja pojedinih sastojina.


Mi vidimo naime, da bukva, grab, klen, briest, lipa preotimlju
maha u onima srezovima, koji su riedko kada, ili nikada
poplavi izvrženi; dočim obratno u vlažnijim i poplavi izvrženim
položajima prevladjuje jasen, jošić i topola. Hrast se
drži predine izmedju te dvije skrajnosti t. j . izmedju preveć
suhog i izmedju preveć vlažnog tla, time je ujedno ustanovljena
prava hrastova stojbina.


Ako uzmemo momenat mješovitosti izmedju pojedinih vrsti
drvlja i njegovu odvisuost od suhog i vlažnog položaja potanje
razmatrati, tada dolazimo do rezultata, da je stoj bina posavskih
šuma morala prije 1.50—200 godina puno
suša biti, nego li je sada, odnosno tomu, da od tog
doba sve vlažnijom biva. Samo na taj način možemo si