DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumogojstveni i drvotržni aforizmi, crpljeni na
temelju prodaja posavskih hrastovih šuma u
zadnjem desetgodištu 1887.—1896.


Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar.


U sliededem želimo iznieti množinu, u zadnjem desetgodištu


t. j . 1887.—1896. prodanih hrastovih sastojina, koje stoje pod
upravom kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih i upravom
krajiške investicionalne zaklade. Kako iz izkaza I. i II. shedi,
jesu državna šumska uprava i investicionalna zaklada najjači
producenti hrastovine, te se nedvojbeno mogu uzeti kao mjerilo
obzirom na hrastovu trgovinu, bilo to pogledom na ciene,
bilo to pogledom na ine drvotržne momente. Iz izkaza I., II.
i IV. razabiremo, da je u zadnjem desetgodištu u državnim
sumama vinkovačkog područja prodano 7846 + 1230 = 8976
rali za svotu od 11,021.291 for., dočim je investicionalna zaklada
za isto vri eme prodala 8896 jutara za svotu od 14,622.720 for.
Prema tomu prodano je u području nadšumarskoga ureda u
Vinkovcih zadnjih deset godina popriečno 1797 rali za svotu
od 2,564.401 for.
Prvo nego što podjemo razmatrati gibanje ciena u tom
desetgodištu, dotaknuti čemo se ogojnog momenta, kako nam
se isti iz izkaza III. sam po sebi namiče, i to tim većma, što
je financijalni efekt, kao što ćemo kašnje vidjeti, u velike upravo
od ogojnog momenta ovisan. Ogojni momenti jesu u našem