DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 323 —


kao takove ne imaju vrijednosti za nas tim manje, što demo se kasnije
i onako morati pozabavati temeljnimi zasadami ogoja i drvosječe.


Skrižaljka zašumljenja pravoužitnika sastavljena je, te su pojedina
sela samo obzirom na njihovu pripadnost na ogrievnom
drvu zašumljena u pojedine srezove.


Zašumljenje u pogledu građe, žirovine i paše nije se moglo
podjedno sa gornjim zašumljenjem obaviti s razloga, jer u
nijednom srezu ne može uz ogrievno drvo doći do uporabe
razmjerno potrebi istih ušumljenika ni građa, ni paša, ni žirovina.


Ušumljenje samo pako obavljeno je na sliedeći način:


Godišnji prihod na drvu iznosi u svih šumah imovne
obćine 101293 m´´, od koje zalihe odpada na redovit potrajan
prihod 80187 m´ i to prema specijalnoj osnovi 10361 m** gradivog
drva, a 69826 m^ ogrievnog drva.


Potreba svih pravoužitnika jest pako prema katastru ustanovljena
sa 7741 m** građe, 80053 m´ ogrievnog drva, a sa
26565 m" drva za palenje opeka.


Prispodobiv prihod od 10361 m^ građe i 69826 m´ ogrieva
sa potrebom od 7741 m^ građe i 106619 m´* ogrieva, ukazuje
se manjak od 36793 m´ ogrieva višak od 2620 m´ gradje.


Iz toga proizlazi, da se potreba građe može posve, a od
potreba na ogrievu samo 65´5*´|o podmirivati.


Kako je selištna potreba pravoužitničkih obitelji katastrom
ustanovljena sa 24 pr. m. po jednom cijelom selištu, sa 18
po ^U, sa 14 po ´^U i sa 10 prostornih m. po V4 selištu, to
bi pripadnost ovih prema gornjem "lo-u iznosila: 15% p. m.
za 1 cijelo selište, 11*/* za ´V4, 9 za ^U, a 6´4 za V* selišta
ogrievnog drva. Prema istom tom "j^-u iznosila bi pripadnost
na drvu za palenje opeka za cijelo selište 3, za "/^ 2 i V^, za
% 2, a za ^U selišta takodjer 2 pr. m.


Pošto je 6´/´. pr. m. naročito za % selištni posjed znatno
premalena zaliha, predloženo je i odobreno, da se obje gornje
pripadnosti, naime ona na ogriev i ona na drvo za palenje opeka
spoje te u ime drva za palenje opeka ne doznačuje obiteljima ništa,
dočim im se mjesto gore pomenute pripadnosti daje za cijelo selište
18, za % s. 14, za ^U s. 11, a za V^ selišta 8 pr. m. na godinu.