DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 312 —


za 1000 dužica iznašala 130 for., tada iz gornjih brojaka proizlazi, da
je u državnim i investicijonalnim šumama u tima godinama
poprieČno 12—13 milijuna dužice izradjeno. Pošto je pako glasom
skrižaljke IV. u godinama 1887.—1894. popriečno 54´7 milijuna
dužica via Rieka i Trst izvezeno, tada sliedi, da od te
množine odpada na državne i investicijonalne šume samo oko
22"|o. Prema tomu je jasno, da državne i investicijonalne šume,
akoprem jedan od najjačih producenata, ipak niesu takav faktor,
da bi mogle udarati cienu hrastovom drvu po svojoj volji i
bez obzira na tržne okolnosti. U tom nas utvrdjuje i skrižaljka
IV., iz koje razabiramo, da množina u godinama 1887.—1894.
producirane dužice nije bila u savezu ili razmjerju niti prema
prodanoj šumskoj površini, uiti prema pristojbi, tako da možemo
nepobitno uztvrditi, da je u god. 1887.—1897. svjetska
produkcija dužice bila posve neodvisna od
šum. pristojbe za državu e i in vesticij onalne šume.


Istom godine 1895. i 1896. kao da nalazimo nekakav
kauzalitet izmedju prodane šumske površine i proizvedene množine
dužice: i jedna i druga pale su u god. 1895. na minimalnu
množinu, koja je u obće zadnji desetak godina polučena.


Pošto su svi ostali faktori, koji uplivaju na produkciju
dužice ostali isti, kao i prvanjih osam godina, jedino što je u
godini 1895. nastala ta promiena, da se je te godine šumska
pristojba za 1000 komada dužice digla od 130 for. na 140 for.,
to smo i po drugi puta upućeni, da se pozabavimo sa šumskom
pristojbom.


Cas prvo dokazali smo doduše, da šumska pristojba nije
najmanje uplivala na množinu proizvedene fraucezke dužice u
god. 1887.—1894., nu to je pravilo vriedilo za proizvodnju
iz državnih i investicijonalnih šuma
samo dotle, dok je šumska pristojba stajala
u stanovitom razmjerju sa tržnom cienom
dužic e t. j . dok je uz šumsku pristojbu od 130 for. bilo
izgleda na kakovu — takovu dobit; čim je pako taj izgled
prestao, te sa svotom od 140 for. šumska pristojba stupila u