DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 311 —


više placa se za drvo na panju, tako da u okviru sveukupne
šum. pristojbe, jedni troškovi druge izjednačuju.


Pošto se je ciena dužici zadnjih godina gibala oko 200 do
300 for., pa pošto i šumska pristojba za 1000 komada dužica,
kako vidismo, iznaša oko 210—220 for., to iz toga proizlazi,
da si u ovaj čas ciena dužice i šumska pristojba
đržeravnovesje.


Okolnost, da je u g. 1895. prodano samo 666, a u godini
1896. samo 1280 rali, popriečno dakle, odkako je uvedena
najviša dosadanja šumska pristojba, 973 rali, dočim desetgodišnji
prosjek izkazuje 1797 rali po godini, ta okolnost mora nas ponukati,
da potražimo uzroke, s kojih je prodaja u zadnjim dviema
godinama zapela. Na to razmatranje nuka nas i činjenica, da
je zadnjih dviju godina t. j . 1895. i 1896. na svjetski trg
izvezena najmanja količina dužice u cielom desetgodištu, kako
to iz skrižaljke IV. viditi možemo. Ako potražimo uzroke, koji
bi na umanjenu produkciju dužice zadnjih dvijuh godina uplivati
mogli, tada ćemo kao takove iztaknuti: 1. povišenje carine
na dužicu u Francezkoj, 2. amerikansku konkurenciju, 3. povišenje
šumske pristojbe od strane državne šumske uprave. Pošto
prve dvije točke, uplivale one ili neuplivale na umanjenu produkciju
dužice, leže toliko izvan našega djelokruga, da napram
njima ne imamo nikakovih protumjera, to nam ne koristi o
istima niti razpravljati. Ostaje nam dakle treća točka, naime
šumska pristojba. Dali je povišenje šumske pristojbe za državne
i Investicijonalne šume kadro poremititi svjetsku proizvodnju,
ne bi bilo težko odgovoriti, kada bi državne i investicijonalne
šume bili jedini producenti, koji hrastovu šumu na prodaju
iznašaju. Nu kao što iz skrižaljke IV. uviditi možemo, nije
tomu tako. Za vrieme normalnih prodaja t. j . od god. 1887. do
1896. prodano je popriečno na godinu 1908 rali, u koje nije
onih 246 tvrdke uračunano za 2,663.315 for. Buduć da nam
je iz izkustva poznato, da je od te svote odpalo na proizvodnju
piiitarske robe i rezane gradje 45°|o, a na proizodnju francezke
dužice 55"|o i pošto je u god. 1888.—1894. šumska pristojba