DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 308 —


;KK;»S*W?J


Kao što smo već spomenuli, izražen je kvalitetni prirast
kod lirastovine time, što su hrastovi kod proračunanja vriednosti
za ciepku gradju razdieljeni u tri razreda debljine, naime
u I. razred računaju se sva stabla do 80 cm. prsne debljine ;
u II. razred stabla od 81—105, a u III. razred sva stabla od
106 cm. dalje. Medjusobni razmjer tih trijuh razreda jeste sliedeći:
na I. razred debljine odpada 54"io, na II. razred 33°|o,
a na III. razred 13"jo od sveukupnih stabala. Prvi ili najtanji
razred jeste dakle najjače zastupan; na drugi odpada ravno
jedna trećina, dočim je treći i najdeblji sa 13" o zastupan. Tima
trima razredima debljine odgovaraju uzor-stabla, i to za I. razred
sa prsnim promjerom od 66 cm.; za II. razred sa prsnim
promjerom od 91 cm., a za III. razred sa prsnim promjerom
od 116 cm. Kako se vidi, diferencija debljine uzor-stabala
jednaka je za sva tri razreda: 116 — 91, 91 — 66 = 25 cm.


Na temelju tih uzor-stabala proračunava se drvna gromada
pojedinih razreda, a na temelju iste novčana vriednost multiplikacijom
ciena ustanovljenih za pojedine razrede.


Sada nam valja još izpitati, u kakovom razmjeru stoji
množina surovine pojedinih razreda debljine napram odgovarajućoj
(razrednoj) šumskoj pristojbi, i to obzirom na onu količinu
surovine, koja je nuždna za proizvodnju od 1000 kom.
normalnih francezkih dužica (´%´).


Polag skrižaljke dobivene prigodom pokusnih iztraživanja
množine surovine za 1000 kom. dužice, potrebno je za proizvodnju
od 1000 kom. francezkih normalnih dužica od hrastova,
koji su u prsnoj visini 66 cm. sa korom debeli, 15 kub. met.;
od hrastova, koji su 91 cm. debeli, 10"7 kub. met., a od hrastova
od 116 cm. debelih 9-8 kub. met.


Ako sada tu količinu surovinu pomnožimo sa pripadajućom
joj šumskom pristojbom, tada ćemo dobiti takozvanu šumsku
pristojbu za 1000 kom. francezke dužice.


Kao što smo već spomenuli, iznašala je šumska pristojba
za god. 1887.—1891., za I. razred: 7 for., za II. razred:
9 for., a za III. razred: 11 for. po kub. metru; usuprot u