DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 307 —


dila ista šumska pristojba kao i za šume u II. skrižaljci, ipak
u I. ne raste ciena hrastu postepeno kao u skrižaljci II., nego
vidimo da krivulja niti znatno raste, niti znatno pada, nego
se s malim iznimkama, koje su skroz nemjerodavne, giba u
jednoj te istoj visini, tako da je u njoj nedvojbeno istinitije
izraženo stanje drvnoga trga u pojedinim godinama nego li
u skrižaljci II. Da je skrižaljka I. pouzdanija i da više odgovara
obćenitim šumoprodajnim odnošajem, utvrdjuje nas ponajpače
i ta okolnost, što je ciena hrastu od god, 1887. napram
cieni hrasta od god. 1896. skočila samo za SO^jo, bolje rekud,
da se poeam od 1888. pa sve do 1896., dakle kroz punih
devet godina u obde nije niti digla: god. 1888. dobiveno je
po hrastu 47 for., a desetgodišnji prosjek od 1888.—1896. iznaša
takodjer 47 for. Vidimo dakle, da kao što šumska
pristojba nije uplivala na nagli rast hrastovih
ciena u skrižaljci II., isto tako nije bila u
stanju dizati cienu hrastovom u skrižaljci I. Kao
što su na skrižaljku II. uplivale vrbanjske pilane, tako je na
skrižaljku I. uplivao drvarski trg, odnosno ciena dužici. A to
znači, da su drvotržci bez obzira na nižu ili višu
šum. pristojbu već od god. 1888. počam plaćali
onoliko preko fiškalske prociene, koliko im je to
drvarski trg u obće dozvolio. S tim preplaćivanjem,
koje je u svojoj najvišoj točki istovjetno sa šumskom pristojbom
za godinu 1894., išli su oni sve do godine 1894., dokle je
naime šumska pristojba odgovarala cienama drvarskog tržišta
za francezku dužicu, čim je pako šumska pristojba prekoračila
cienu drvarskog tržišta, a to se je dogodilo uslied povišenja
šum. pristojbe za godinu 1895., od toga doba prestala je ne
samo preplata preko prociene, nego je i kupnja sama zapela.


Da je tomu sbilja tako, pokazati će nam anahza ciena,
koju ćemo izvesti na temelju izradbe 1000 kom. francezke normalne
dužice, na koju je sve do godine 1895. od ukupno prodane
drvne gromade navedene u skrižaljci I. i II. najveći dio


t. j . oko 55´´|o upotrebljen.