DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 304 —


Iz toga bi se skoro moglo ključiti, kao da ne ima nikakove
logike izmedju ciena pojedinih srezova; nu tomu ipak nije
tako, jer su ciene, odnosno dobivena dobit, ovisne od : 1. obrasta,


2. mješovitosti, i 3. od veće ili manje blizine industrijalnih
poduzeća, koja izradjuju lirastovinu.
Kako iz izkaza III. proizlazi i obrast i mješovitost pojedinih
srezova jeste veoma nejednaka; uzmemo li srez Sožnu 8
kao u svakom pogledu abnormalan (u istom ima naime po rali
107 stabala, dakle popriečno dvaputa toliko, koliko u ostahm
srezovima; isto tako mu je i mješovitost abnormalna, naime
2l"lo hrastovine i 79% bukovine i inih) izvan ovog razmatranja,
to nam se srez Somovac 22 ukazuje kao najnormalnija
sastojina od svih sadanjih starih posavsskih srezova. U tom
srezu nalazimo 89 stabala po jutru, doćim mu je mješovitost i
67´´|o hrastovine i 33"|o biele šume. Uzmemo li obrast te sastojine
kao 1"0, onda nam se obrast ostalih srezova kreće izmedju
0-4—0-7.


Kao što je obrast, tako je i mješovitost veoma nejednaka;
hrast je zastupan sa 32" (,—81*´|o, uzevši i ovdje Sočnu 5
iz računa.


Obzirom na postignute ciene, možemo staviti sliedeće pravilo:
viši postotak hrastovine diže cienu po jutru , usuprot
viši postotak biele šume diže cienu po stablu (hrastu). Nu i
za to pravilo postoji stanovita granica, i baš ta granica ima
nam služiti kažiprstom i mjerilom kod sadanjeg i budućeg uzgoja
posavskih hrastika, kako ćemo naime uz najveću drvnu
gromadu ujedno i najbolju hrastovu kvalitetu uzgojiti, odnosno
najvišu novčanu dobit postići. Kako rekosmo, gornje pravilo
vriedi samo do stanovitog postotka, a taj postotak giba se za
hrastovinu izmedju 60—70"jo. Srezovi, u kojima smjesa hra-´
stovine premašuje 70´´[o, zaostaju u kvaliteti hrasta za onima
srezovima, u kojima se taj postotak giba izmedju 50—70. To
nam je pako najboljim dokazom, da hrast svoju najveću
vriednost u mješovitoj sastojini postizava.