DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 246 —


Nu sada da predjemo k predmetu samoiij.
Kad imademo sveđenvi tjelesninu valja u oblicku S ===


d.d.V . 0-78539 ili skraćeno S ^ d´V.(>785 možemo sve
prije navedene obličke na isti način svesti, t. j . sravnati sa
četverokutnom prizmom sva oblo-šiljata tjelesa.
Neposredno obličke možemo dobiti dieled na sve pomenute
dielove gore svedeni valj S.
Prema tomu dobijemo tjelesninu neiloida ako uzmemo
V4 gore svedenog valja:


N - d.´^V.^^ = d^V. 0-196


4
tjelesninu cunja ako uzmemo Vs gore svedenog valja:


Ć === d.´^V.i^^ = d^V.0-262


3
tjelesninu prvog paraboloida ako uzmemo Vu gore svedenog
valja:


Pj^d´.V. ~^~-== d-^V.0-393


2
tjelesninu drugog paraboloida, ako uzmemo % gore svedenog
valja.


Pnrrđ.^V. 0-785.73


^d.^V. 0-518
tjelesninu tredeg paraboloida, ako uzmemo ^U od gore navedenog
valja


Pm = d;^V. 0-785. 7i


==d.^V. 0-597


Na ovaj način mogu se svesti svi gore navedeni obličci.


Za procienu stabla na oko mogu mjesto broja 0*786 uzeti
po prilični broj 7´o-
Prema tomu jest tjelesnina na pr. neiloid a


5 . 4
= d^V,%>
= d -^
p a, r a 1) 010 i d a p r v 0 g: