DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana
Obliini brojem m rastuća stabla i prostorni metar. Piše Mijo KriSkovid,


kot. šumar 241—248
Spomen-knjiga u šumarskoj službi. Piše Vilim Pere, kr. drž. šumar, . 249—253
Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške. (Nastavak) 254—273
Kakova bijaše Šuma u našoj domovini za pradobe 273—285
lAstak. Osobn e viesti : Imenovanja i premještenja. — Umirovljenje.


— Umro 285—286
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 286
Okružnica kr, ugarskog ministarstva za poljodielstvo 286—287
Različite viesti: Državni izpiti iz Šumarske struke, . . . 288—289
Sitnice : Klimatički upliv šuma. — Nove šumske Štete prouzročene
po pticama. — Upliv groma na borove šume. — Upo


raba ruskog zakona za zaštitu šuma. — Trošenje srnećih i


jelenjili parožaka po puževima, lisicama i t, d 289—293


Upit? 293
Izpravak 294