DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 54     <-- 54 -->        PDF

294


Izpravak


na članak «Sumarskog lista» br. 5. «Nacin uredjenja redovitog
prebornog gospodarenja, osobitim pogledom na gorski kotar.»


U članku «Sumarskog lista> br. 5., uvrstio sam onakove
tvrdnje, koje su dale povoda pomutnji, te zlotumačenju sadašnjeg
državnog šum. gospodarenja i to pod glavnim naslovom:


„Što razurajevam pod redovitom normalnom prebornom
sastojinom"


počam od «Nu pošto razmjerje i t. d.> sve do drugog glavnog
naslova, to moram ovoj tvrdnji primjetnuti, da sam pod državnim
šumam razumjevao šume bivše drž. gospoštije Fužine, te pod
dosadašnji m gospodarenjem prijašnje gospodarenje u godinama
1850.—1866.; za ove šume sam izrekao: da je iste
nuždno bilo racijonalno sada urediti, a ne kako u Članku glasi
«da bi bilo nuždno».


Ravnogora, 23. svibnja 1897.


Milan Tvrdony.


Uređjuje Josip Kozarae,kr. drž. nadšiuaaruVinkovcih. Tisak C. Albrechta(Jos ffittasek).