DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 293 —


stabala sjeuienjaka pričuvano, a ako ili više neima, tomu da je nzrok
bura, koja ib. je porušila. U obće, da knez ne ima prava proti talionici
tužbu podići, pošto s njome u obce nikakova posla ne ima.


fjnatoč tomu izrekao je sud odluku, koja je pala n prilog knezu.


Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen.
Preveo: J. K.


Trošenje srne<511i i jelenjih parožaka po puževima, lisicama
1 t; d. Profesor Dr. Altum izneo je u mjesečniku »Zeitscbrift fiir Forstund
Jagdwesen« zanimivu činjenicu, da puževi, lisice, vjeverice i divlje
svinje troše, odnosno oštećuju odpale srneće i jelenje parožke, Najzanimivije
svakako je trošenje (glodanje) po puževima. Poznato je, da puževi
trebaju za svoju kućicu kreča, pa zato ib i nalazimo veoma često
oko vlažnih zidova; buduć pako da i srneći rožčići sadržavaju, kao i ine
kosti, dosta kreča, to je sasvim razumljivo, da si puževi i na taj način
naime glodanjem rožčića, pribavljaju za abstanak im nuždnu tvar. Glodanje
obavljaju puževi kemičko-mehaničuim načinom, dočim najprije sa
slinom razkisele (omekšaju) tvrde rožčiće, te ih zatim tako kemički raztvorene
oglodavaju. Osim puževog glodanja, zanimivo je još i ono, koje
(po Altum u) polazi od vjeverica; takovi se rožčići poznavaju posve dobro
po jasnim urezcima oštrih vjeveričinih zubi. Da i [lisica i divlje svinje,
ponajpače ove potonje, grizu parožke, mislim, da ne će nikomu biti osobito
novo, jer je poznato, da se svinje otimaju u obće za kostima. Podpisani
posjeduje iz ralja pitome svinje iztrgnuti već dobrano nagrizeni
srneći rožčić. J. K.


Upit?


Njeko vlastelinstvo, koje bi prema veličini šumskoga posjeda osposobljena
šumara držati moralo, ali ga ne drži, sječe svoje šume, te kusove
vozi što na pilanu, što u daljinu od 30 kim. na kolodvor. Ogrievno
drvo kupuju seljaci a i šumo-vlastnik daje ga razvažati u obližnja veća
mjesta.


Umoljavam odgovor na pitanje: Imade li i koja su to zakonit a
sredstva, kojima se dotični šumovlastnik na držanje šumara
prisiliti može? nadalje: tko je vlastan izdavati i zvoznice
gore naznačenim vozarom sada, kada vlastelinstvo
šumara nema? Putevi za izvoz materijala vođe kroz više
sela i kraj više privatnih i urbarskih šuma, te se je bojati kradje od
strane vozara i onih koji bi se za vozare izdavati mogli. B. K.