DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 292 redovitu
siečnju, i akoprem je osim toga i to dokazao, da niu je obćina
kašiije izjavila, da je zatražena dozvola jur izdana, ipak je dotičaik
od okružnoga suda osudjen, da u ime kazne za drva posjećena bez odobrene
osnove, plati 1159´15 rubalja, a isto toliku svotu i u blagajnu
šumskoga ureda. Akoprem je proti osudi utok uložio i sve gornje činjenice
ponovno dokazao, ipak je prva osuda ostala netaknuta,


U drugom jednom slućaju kupio je gospodin J. od jedne baškirske
obcine u guvernementu Samara 123 ha. šikare sa obvezom, da ju može u
poljodielske svrbe upotrebiti, te je dotični ugovor kod nadležne oblasti
sklopljen i potvrdjen.


Nu pošto je gosp. J. upotrebio 5 ha, više, a da nije za to naknadno
tražio dozvolu od odbora za zaštitu šuma, osudjen je od okružnoga
suda na platež kazne od 600 rubalja. Ni njegov proti osudi uloženi
utok nije uzet u obzir.


U Parizu ustrojilo se pred neko vrierae uz sudjelovanje kneza
Galicina «Kama-diomčko družtvo*, komu je svrha, da izcrpi prirodno
bogatstvo u području Kame. Knez G. koji u Permskom guvernementu
nekoliko milijuna desjatina posjeduje, prodade tomu družtvu 480.000
desjatina na 40 godina na izrabljenje drveta i željeza, pod tim uvjetom, da
se godišnje ne smije preko 8000 desjatina izsječi i da se po desjatini
20 dobrih sjemenjaka ostaviti mora. Pošto je ugovor već neko vrieme
u krieposti bio, uvjeri se knez, da je loš posao napravio, da se družtvo
jedino sa unovčenjem drva bavi, dočim velike šumske površine trečima
osobama preprodaje; medju ostalim prodalo je družtvo veliku šumsku
površinu talionici željeza u Njevpansku. Knez G. podigne tužbu kod
okružnog suda u Permu proti rečenom družtvu, jer da je isto po ugovoru
samo za sebe steklo pravo sječenje šume, a ne za preprodaju za druge
osobe. Okružni sud odbije tužbu, jer da ugovor ne zabranjuje preprodaju
na panju. Druga instancija, zemaljsko sudišie u Kazanu potvrdi prvosudnu
osudu, nu s tim dodatkom, da u onom slučaju, ako je sječenjem
šume devastacija skopčana, knez jedino ima pravo na odštetu, a nipošto
pako na razriešenje ugovora. Nu treća instancija, naime senat, odluči u
prilog knezu, s tom opazkom, da u slučaju, ako sječa vođi do devastacije,
knez ne samo da ima pravo na odštetu, nego i pravo dalnjn
sječu obustaviti; ujedno preda tužbu zemaljskom sudu u Moskvu, da se
u tom predmetu nova razprava povede. Ovaj dade sječu po četvorici
vještaka pregledati i ovi u istinu prouadjoše, da sječa vodi k devastaciji.
Zastupnik dražtva iztaknu, da je prvotna tužba iz posve drugih motiva
podignuta, a motiv devastacije, da je tek u zadnjoj tužbi kao razlog
naveden, i to tek sada, kada je sjek već malo ne dovršen. Vještačko
mnienje da nije osnovano, jer da je na pz´odanoj površini više od 1000