DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 245
prizma, a iz kruga yalj, koji ostaju u istom omjera kao i njihove
podnice, to jest tjelesnina četverokutne prizme prama tjelesnini
njezinog valja jest takodjer u omjeru 1 : 0´78539 t. j. :


Tjelesnina valja jednaka je umnožku dvaju li
promjera pomnoženom sa 0*78539 visine prizme,
kojajestjednake visine s val j em, te jednake širine
i debljine sa promjerom tog valja.


Kod eliptičke podnice valja uzme se u i-ačun najdulji i
najkraći promjer.


Spojimo li krajeve promjera u krugu tetivami, dobijemo
četverokut, koji je površinom polovicu manji od vanjskog četverokuta.
A upišemo li u nutarnjem četverokutu još jedan
krug, to je ovaj površinom za polovicu manji od većeg opisanog
tom četverokutu kruga.


Promjeri vanjskog kruga postanu diagonale upisana četve


tiJcF.


rokuta. Vidi lik 2.


Umnožak diagonala
n utarnjeg četverokuta,jednak
je umnožku dvijuli
stranica vanjskog četverokuta
t. j . umnožak diagnola
upisanog Četverokuta
jednak je površini
vanjskog četvei*okuta.


Površina četverokuta
ili umnožak dvijuh stranica
jednak je polovici
umnožka diagonala istog
četverokuta. Ove zasade


mogu vriediti kod sravnivanja oblovine sa tesanom gradjom


n. pr. koKk je promjer debla, tolika je diagonala tesane gradje;
stranica nutarnjega četverokuta (tesane gradje) jednaka je polovici
diagonale vanjskoga četverokuta i t. d.; odatle sliedi, da
sbroj širine i debljine grede pomnožen sa 0-7071 daje promjer
debla i t. d.