DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 289 —


petorica ^dobros-, a sedmorica «đovoljiio» osposobljeuimi za samostalno
vodjenje šumskoga gospodareuja, docira je jedau kaadidat reprobovan na
pol godine.


Dne 9. s´vibuja o podne predao je predsjednik izpitnoga povjerenstva


g. Robert Fischbac h u ime visoke kr. zeraalj. vlade aprobiranim
kandidatima svjedočbe, zaželiv mladim šumarom najbolji uspjeh i potaknuvši
ihpodjedno na neumoran i uztrajan rad u njihovu velevažnom zvanju.
Sitnice.


Klimati^ki upliv sama. Po rezultatih šumarsko-meteoroložkih
opažanja jeste zrak danju u unutarnjosti šume hladniji, noću pako
topliji, nego li zrak nepošumljenog okoliša. Krošnje štite danju od
pripeke, noću od žarenja topline. Razlika temperature u i izvan šume
nije ipak tako velika, da bi bila kadra uplivati barem na najbližu
okolicu. Ako predpostavimo topli sunčani dan, te šumu u podpuno ravnom
terainu, bilo bi doduše teoretićki dopustivo, da uzmemo izravnjujuću struju
zraka, koja po danu iznutra van, a noću obratno struji, ali za ovaj
propuh manjka nam jošte svaki dokaz.


Po iztraživanjih šumarsko-meteoroložkih postaja, koje je objelodanio
miuisterijalni savjetnik pl, Lorenc, unutarnjost šume, osobito bjelogorice,
niti ne ohladjuje, niti ne ogrieva okoliš.


Upliv topline izlaz´ dapače sa površine krošnja, te se nalazeći sloj
zraka na sunčanih danih više ugrije, nego li nad plastom vegetacije
neošumljenog okoliša u jednakoj visini. Toplina se može dakle u susjedstvo
prenašati. Žarenjem ohladi noću lišće krošnje, dočim se u istoj visini
neošumljenog okoliša temperatura zraka prema tlu povišava. Sniženje
temperature nad šumom može se i okolišu priobćiti. Upliv topline šume
na neošumljeni okoliš protivi se izravno starijemu nazora.


Pogledom na vlagu zraka ne postoji za šumu nikakova iznimka.
Izparivanje šuma se obično precienjuje.


Ako i je izparivanje bjelogorice veće, nego li crnogorice, to ga ipak
nadmašuje dobro obrasla sjenokoša ili svježa zelena djetelina Nuzležeći
okoliš ne dobiva od šume ni u najboljem slučaju nikakove vlage. U
izrazito kopnenoj klimi iztočne Galicije dao seje doduše zračni upliv šume
na vlagu ustanoviti, ali samo u sasma malenoj mjeri. U tom se pogledu
naglašava pravom, da klimatičko-zeraljopisna pokrajina, u koju dotično
područje spada, ustanovljuje upliv; drugim riečima, da veća blizina mora
uvjetuje veću vlagu zraka, te se mora uz to izgubiti eventualni upliv
šume. Pogledom na množinu zraka mora biti razlika tempei´ature dvijuh


22