DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 288 —


Različite viesti-


Držarni Izpiti iz šumarske struke. Pod predsjeđaDJem kr. zeni
Šumarskoga nadzornika g. Roberta Fisehbach a držao se je dne 3. i


4. svibnja pismeni, a 5. do 9. svibnja ustaieni viši državni izpit za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarenja. Kao izpitni povjerenici fuugirahu
gg. Ivan Partaš , kr. profesor šumarstva na kr. gospodarskom i
šumarskom učilištu u Križevcima; Favao Barišic , nadšumar. procjenitelj
petrovaradiuske imovne obdine i Dragutin Trotzer , nadšumar
vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke. Gosp. Trotzer obavljao je podjedno
i poslove perovodje kod izpita. Izpitu se podvrgoše ; Jakopec Josip. Derenčin
Zlatko, Smolčić Mijo, Begua Hinko, Klemenčić Košta, E´erenczffj
Emil, Giirth Dragutin, Matolnik Ivan, Radulovid Josip, Weiner Milan,
pl. Mibaljevič Milan, Vorkapid Lazar i Grozdanić Milan.—Pismeni izpit
obavljen je pod strogom klausurom, a dobiše kandidati prvi dan tri pitanja
i to:
1. Iz sadjenja i gojenja šuma: «Koje su prednosti i mane
naravnoga, koje umjetnog pomladjivanja šuma; u kom slučaju če te se
odlučiti za jedan, u kom za dragi način F>
2. Iz uporabe šuma i tehnologije: «Svaki kandidat neka
opiše svojstva, tehničku uporabu i unovčenje onih vrsti šumskoga drveća,
koje sačinjavaju glavne sastojine onog kraja, u kom je on za vrieme
svoje šumarske prakse najdulje boravio ?»
3. Iz geodosije : «Nivelovanje, methode nivelovauja, nivelovanje
površina, reduciranje raža ua temeljnu ravninu. Strojevi za nivelovanje
i rektificiranje istih ?»
Drugi dan nastavljen je pismeni izpit, te kandidati dobiše sliedeča
pitanja:


1. Iz čuvanja šuma: «Koje su glavni štetni zareznici hrastovih
šuma, kako oni oštećuju hrastove šume i koja su Vam obranbena i
zaštitna sredstva proti istim poznata?
Iz uredjenja šuma: Koji cilj mora imati pred očima onaj, komu
je povjerena zadaća urediti šumu i sastaviti šumsko gospodarsku osnovu,
ako je to šuma bilo države, bilo obćine, bilo privatnika. Kakovu će te
vrst uzgoja i obhodnju preporučiti, a ujedno neka se navede iz kojih bi
se bitnih dielova takova šumsko-gospodarstveua osnova sastajati morala ?


3. Iz dendrometrije: Kako je moći u taksatorne svrhe opredieliti
starost pojedinih sastojinah jeduoličuib i nejednoličnih i to povoljnim
primjerom razjasniti?
Nakon svršenih izpita zaključilo je povjerenstvo svoje uredovanje,
ocienivši uspjeh pismenog i ustmeuog izpita. Prema tomu proglašena su