DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 287 rastlina
i koji će ne samo od znanstvene vriednosti biti, vec i praktičnom
šamaru uporabivih rezultata pružiti, i upoznavajuć okolnost, da je
u interesu cieline sakupiti se imajaeih podataka, kao u tuteresii obogaćenja
domaće šumarske znanosti vrlo važno, da se i u pođrnoju kraljevine
Ugarske, koja usljed svog geografijskog položaja i vertikalnog
sustava toli raznovrstne šumske rastliue posjeduje, takodjer ovakova
opažanja obavljaju, to sam odlučio pristupiti k djelovanju, koje se na
tom polju u inozemstvu (i sa malim iznimkama u cieloj Evropi) razvija.


Pozivam dakle naslov, da po svojim područnim šumarijama razprostranjenje
ondje naiazećega se šumskog drva temeljito opažavati dade.


Podjeduo pozivam naslov, da koliko to u interesu postignuća
željenog cilja potrebnim drži, u svrhu iztraživanja pojedinih šumskih
površina nuždue tehničke sile (šumarske kandidate, vježbenike, i tehničke
dnevničare) izašalje, i da u tom pogledu sporazumno postupa sa tamošnjim
šumskim rediteljstvom, kojemu sam glede sudjelovanja pri ovim iztraživanjima
istodobno nalog izdao.


Očekujem, da će navslov sa što više savje=;tno sakupljenih podataka
priteći k postignuću iztaknutog cilja, te da će svoja opažavanja na
prigodom službenih putovanja taknute ne erarne šumske površine takodjer
protegnuti.


Opažavanja obavljajaćim strukovnim organom uručiti se imajući
poslovni program i naputak, dva obrazca za unašanje rezultata opažavanja
i tiskanice za ubilježivanje dostavljam naslovu prigibno u primjerenom
broju uz primjetbu, da se samo medju one razdieliti imadu, koji
se za obavljanje tih opažavanja pripravnima izjave.


Podjeduo saobćujem naslovu, da sam sakupljanje tima opažavanjima
dobivenih podataka, skladanje i izradjivanje istih povjerio profesoru kr.
ug. šumarske akademije i šumarskom nadsavjetniku gosp. Ljudevitu Fekete,
koji će u slučaju potrebe i eventualna razjašnjenja podati, i na
koga se do po njemu ustanovljenoga roka sakupljeni podatci odpremiti,
i eventualna pitanja stavljati imadu.


Napokon pozivam naslov, da imenik strukovnih organa, koji su se
za obavljanje tih opažanja pripravnima izjavili, kao i po istima izpitati
se imajuću površinu rečenom šumarskom nadsavjetniku priobći, i da se
u slučaju potrebe glede priposlanja to odnosnih tiskanica na njega obrati*.


U Budimpešti, dne 18. ožujka 1897.
Darauyi,
kr. ug. ministar za poljodielstvo.


* Upozorujemo p. n. g. čitatelje „Sum. liata" na gornju okružnicu; ako bi se
koji h(5eo toga po Šumarstvo važnoga, a po Šumare čaatnoga posla prihvatiti, neka
se obrati na spomenutoga g. prof. Ljud. Fekete-a u Bčavmci, koji će mu sve nuždne
naputke kao i za to nuždne tiskanice dati. UredniČtvo.