DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

~- 286 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obna.šao je premjestiti
kr. županijskog šumarskog nadzornika Mirka Puk a na njegovu
molbu od kr. županijske oblasti u Gospiću k ouoj u Zagrebu, zatim kr.
kotarskog šumara Rikarda S clim idi ng era iz službenih obzira od kr.
kotarske oblasti u Zagrebu k županijskoj oblasti u Gospiću.


UmirOTljenje. Malija P a v k o v i c, kr. izplacujuc´i računovodja
kod kr. nadšuinarskoga ureda u Vinkovcib umirovljen je nakon 45 godišnjeg
službovanja. U šumarskoj struci počeo je služiti kao c. kr. krajiški
šumski čuvar godine 1863. sa godišnjom plačoai od 157 for. 50 nč ,
te je sa svojom sposobnošću i revuošcu dotjerao đo izplačujućega računovodje.


f llniro. Na dne 1(3.svibnja t. g preminuo je u Vođinu naglom smrću
Josip Schraidinger, kr. županijski šumarski nadzornik u miru i
šumarski ravnatelj vlastelinstva Voćin-Orahovica, u B8. godini dobe
svoje. Bio je članom hrv.-slav. šumarskoga družtva počam. od njegova
ustrojstva. — Svatko, tko ga je poznavao, uzkliknuti če s nami; Lahka
ti hrvatska gruda mili druže !


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Dr. Ad. Scli"wappacli: Untersuchungen liber Raumgevricht und
Druckfestigkeit des Holzes wichtiger Wa]dbaume, 1. Die Kiefen Mit 3
Tafeln. 3 Mk. ,


´Wil. Grrumvald: Die praktiscbe Holzausnutzung. Calculatioustabelle
fiir Forstwirthe, Holzindustrielle uud Holzhandler. 2 Mk,
Dr. K. A. Zwierlem: Der deutsche Eichbaum und seine Heilkraft.
i. Mark.
Dl". TT, Hentsehel. Ueber die wahrscheinlichen Ursaehen der Regenbildung.
Pfen. J5.
Statistisches Jahrbucli des k. k. Ackerbauministeriums fiir 1895.
Mk. 4*80.


Okružnica kr* ugarskog ministarstva za poljodjelstvo.


Na poticaj pruske kr. šumarske pokusne postaje u Eberswaldu
uvrstile su šumarske pokusne postaje u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj
ustanovljenje geografijskog razprostranjenja šumskog drvlja u okvir svoga
djelovanja.


Priznavajuči važnost iztraživanja, kojemu je svrhom povečanje još
vrlo nedostatnog znanja, odnosno na razprostranjenje šumskih drvnih